TÉMA: konvent

Budúcnosť EÚ 23-11-2015

Kým vidíme v EÚ byrokratickú bublinu nepohneme sa z miesta

Miroslav Lajčák hovorí o potrebe posilňovať demokratickú legitimitu EÚ v domácom prostredí a nevyhnutnosti zjednotiť európsku zahraničnú politiku.

Slovensko má v diskusii o budúcnosti eurozóny váhu

Slovensko by malo v debate o budúcnosti eurozóny presadzovať myšlienku silného federálneho rozpočtu na riešenie hospodárskych šokov.
Budúcnosť EÚ 17-10-2012

Schäuble vyzýva k zásadnému posunu k fiškálnej únii

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble pred summitom vyzval k zásadným krokom smerom k fiškálnej únii. Žiada napríklad vytvorenie postu komisára pre menu a reformu hlasovania v Európskom parlamente.
Budúcnosť EÚ 27-08-2012

V EÚ sa schyľuje k novému Konventu

Nemecká kancelárka by údajne rada zvolalo Konvent, ktorý by navrhol znenie novej európskej zmluvy. Podľa týždenníka Spiegel by malo jej znenie prehĺbiť užšiu politickú integráciu.
Budúcnosť EÚ 01-07-2011

Rozpočet EÚ bude možno riešiť celoeurópsky konvent

Európsky parlament navrhuje zvolanie medziparlamentného zhromaždenia, ktoré by sa mali vyjadriť k výdavkovým prioritám európskeho rozpočtu na nasledujúcich sedem rokov.
Budúcnosť EÚ 30-06-2010

Belgicko sa rozpadá, ale predsedníctvo EÚ zvládne

Belgicko preberá zajtra rotujúce predsedníctvo EÚ. Hoci energiu pohlcujú komplikované rokovania o koaličnej vláde a vnútorných reformách krajiny, belgickí politici partnerov uisťujú, že pre Úniu majú veľké plány.
Budúcnosť EÚ 27-09-2007

Slovensko a limity európskej integrácie

Cieľom štúdie je objasniť faktory, ktoré stoja za euroskeptickými tendenciami na Slovensku. Zachytáva charakter prístupového procesu a charakter členstva SR v EÚ s prechodnými obmedzeniami. Zameriava sa na súbor medzinárodných faktorov, ktoré rámcovali a obmedzovali cestu Slovenska do EÚ a jeho miesto v nej. Hodnotí mieru spolitizovania členstva v EÚ a zhŕňa výsledky priskumov verejnej mienky na hlavné otázky, o ktorých sa v EÚ diskutovalo.
Budúcnosť EÚ 25-09-2007

EÚ po Reformnej zmluve

Reformná zmluva je „relatívne malým krokom“ v inštitucionálnom vývoji EÚ, nenaznačuje ani dramatickejší vývoj, ani podstanú zmenu smeru v tomto procese, píše autor analýzy.
Budúcnosť EÚ 10-04-2007

Vláda pokračuje v Národnom konvente o EÚ

V záujme každej členskej krajiny je viesť celospoločenské diskusie o pozitívach, ale aj kritických postojoch na EÚ, jej politiky a fungovanie.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Ako ďalej s inštitucionálnou reformou EÚ

Národný konvent diskutoval o možných scenároch budúceho vývoja inštitucionálnej reformy v EÚ a postoji, ktoré by k nim malo Slovensko zaujať.
Regionálny rozvoj 30-11-2006

Konvent má výhrady k novým programom pre eurofondy

Na Mikuláša bude vláda rokovať o konečnej podobe strategického rámca, ktorý zašle už na posúdenie Komisii. Doposiaľ prebiehali hlavne technické konzultácie. 28. novembra sa NK vyjadril aj k viacerým OP NSRR 2007 – 2013.
Budúcnosť EÚ 29-11-2006

Konvent: podoba NSRR je výsledkom rezortných a politických tlakov

Aktualizovaná podoba NSRR vniesla nové svetlo ale aj intenzívnu diskusiu o podobe nakladania s eurofondami v budúcom programovom období. Pred finišom predkladá Národný konvent vláde viaceré dôležité odporúčania.
Ekonomika 29-11-2006

Nová energetická éra

Autor sa zameriava na potrebu zaistenia bezpečnosti dodávok energie.
Ekonomika 26-11-2006

EÚ – Rusko: vzťahy v oblasti energetiky

Prezentácia podáva obraz o stave energetických vzťahov EÚ a Ruska.
Budúcnosť EÚ 29-09-2006

Európska únia ako globálny aktér

Je Európska únia globálnym aktérom, ale má šancu stať sa ním? Sú nástroje jej zahraničnej politike dostatočné vzhľadom na ciele? Sú inštitúcie EÚ pripravené na úlohu globálneho hráča? Aj týmto otázkam sa venovala konferencia Európska únia ako globálny hráč organizovaná v rámci Národného konventu o EÚ.
Budúcnosť EÚ 19-09-2006

Národný konvent a regionálna politika aktuálne

Pracovná skupina NK EÚ pre Regionálnu politku a regionálny rozvoj prerokovala na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2006 materiál „Návrh aktualizácie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 a materiál Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.“ Vydala k nemu oficiálne hodnotenia a pozície.
Budúcnosť EÚ 13-09-2006

Konvent: Budúcnosť finančného riadenia eurofondov a aktualizácia referenčného rámca

Pracovná skupina Regionálna politika a regionálny rozvoj Národného konventu o EÚ diskutovala o aktuálnych témach súvisiacich s prípravou na programové obdobie 2007 – 2013: o finančnom riadení a aktualizácii Národného strategického referenčného rámca.
Ekonomika 02-08-2006

Eko-politika a slovenský spotrebiteľ

Aj na Slovensku sa čoraz viac začína klásť dôraz na ochranu životného prostredia so zreteľom na ekologické výrobky. Pravdou je, že za starou Európou v oblasti environmentálnej politiky viditeľne zaostávame.
Ekonomika 30-06-2006

Na Konvente o štrukturálnych fondoch

Národný konvent hovoril o spôsobe, akým sa rozdelí v oblasti dopravy a vzdelávania viac ako tretina (4,2 mld eur) finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2007-2013.
Ekonomika 23-06-2006

Liberalizovať alebo regulovať?

21. júna sa v priestoroch knižnice SFPA ukutočnila prezentácia spojená s diskusiou o jednej z najkontroverznejších politík Európskej únie poslednej doby – smernici o službách.
Budúcnosť EÚ 21-06-2006

Phillipson: Neverím na jeden európsky jazyk

Britský profesor Robert Phillipson, autor knihy English – Only Europe? a odborník na jazykovú problematiku, poskytol EurActivu.sk rozhovor, v ktorom sa vyjadril nielen k problémom jazykovej komunikácie v EÚ.
Budúcnosť EÚ 14-06-2006

Únia môže „vybuchnúť“ na nezvládnutej jazykovej politike

Európska jazyková politika sa stala aj vďaka veľkému rozšíreniu o krajiny strednej a východnej Európy pre Európsku úniu výzvou a rizikom zároveň.
Budúcnosť EÚ 12-06-2006

Problémy EÚ s “jazykovým Babylonom”

Stane sa Európska únia po ďalšom rozšírení moderným Babylonom? Stroskotá na tom, alebo sa situácii „zmätenia“ jazykov predíde?
Budúcnosť EÚ 08-06-2006

Vrátime sa k verejnej doprave?

V západoeurópskych krajinách je viditeľný opätovný príklon k verejnej doprave ako ekonomicky a ekologicky výhodnému riešeniu osobnej prepravy. Nakoľko môže tento trend nasledovať Slovensko?