TÉMA: konvent

Budúcnosť EÚ 27-09-2007

Slovensko a limity európskej integrácie

Cieľom štúdie je objasniť faktory, ktoré stoja za euroskeptickými tendenciami na Slovensku. Zachytáva charakter prístupového procesu a charakter členstva SR v EÚ s prechodnými obmedzeniami. Zameriava sa na súbor medzinárodných faktorov, ktoré rámcovali a obmedzovali cestu Slovenska do EÚ a jeho miesto v nej. Hodnotí mieru spolitizovania členstva v EÚ a zhŕňa výsledky priskumov verejnej mienky na hlavné otázky, o ktorých sa v EÚ diskutovalo.
Budúcnosť EÚ 25-09-2007

EÚ po Reformnej zmluve

Reformná zmluva je „relatívne malým krokom“ v inštitucionálnom vývoji EÚ, nenaznačuje ani dramatickejší vývoj, ani podstanú zmenu smeru v tomto procese, píše autor analýzy.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Ako ďalej s inštitucionálnou reformou EÚ

Národný konvent diskutoval o možných scenároch budúceho vývoja inštitucionálnej reformy v EÚ a postoji, ktoré by k nim malo Slovensko zaujať.
Ekonomika 29-11-2006

Nová energetická éra

Autor sa zameriava na potrebu zaistenia bezpečnosti dodávok energie.
Ekonomika 26-11-2006

EÚ – Rusko: vzťahy v oblasti energetiky

Prezentácia podáva obraz o stave energetických vzťahov EÚ a Ruska.
Budúcnosť EÚ 24-03-2004

Členstvo v EÚ: Náklady, využitie, aspekty

V analýze sa autor pýta, akú hospodársku politiku by malo Slovensko po vstupe do EÚ prijať. Všíma si špecifické problémy vyrovnávacieho rastu, daňovej harmonizácie a zavedenia eura.
Budúcnosť EÚ 09-11-2003

Hlasování kvalifikovanou většinou a zájmy České republiky

Analýza z pohľadu Českej republiky hodnotí dva aspekty reformy hlasovania kvalifikovanou väčšinou.
Budúcnosť EÚ 29-09-2003

Regióny a budúcnosť Európy

Štúdia navrhuje, aby sa Medzivládna konferencia venovala otázke, ako môžu regióny zohrávať v rozšírenej Európe významnejšiu úlohu.
Budúcnosť EÚ 29-09-2003

Konvent o budúcnosti Európy – komplexný, no nie neznámy

Štúdia analyzuje výsledky nedávneho prieskumu eurobarometra týkajúceho sa Európskeho konventu, podľa ktorého o ňom počula len menšina občanov únie.
Budúcnosť EÚ 01-08-2003

Niekoľko poznámok k reforme EÚ

Po skončení práce Konventu o budúcnosti Európy sa prirodzene núka príležitosť stručne zhodnotiť obsah i proces príprav návrhu ústavnej zmluvy.
Budúcnosť EÚ 21-05-2003

Konvent o budúcnosti Európy a SR a reforma EÚ

Po prvých štyroch mesiacoch sa skončila fáza počúvania názorov. Členovia Konventu prezentovali názory k veľkému počtu otázok týkajúcich sa reformy spoločných inštitúcií a politických nástrojov Európskej únie.
Budúcnosť EÚ 20-05-2003

Kľúčové otázky pre konvent v záverečnej fáze rozšírenia EÚ

Do roku 2004 sa tvár Európy výrazne zmení. Na Európskej rade v Kodani 12. a 13. decembra 2002 vlády súčasných pätnástich členských štátov vydláždili cestu rozšíreniu EÚ.
Vonkajšie vzťahy 28-04-2003

Kam siahajú hranice európskej solidarity?

Desať rokov predtým, ako sa prvé tri krajiny pripojili k šestke iniciátorov európskeho integračného procesu, podpísali Európske spoločenstvá (Maastrichtskou zmluvou premenované na Európsku úniu) v septembri 1963 takzvanú Európsku dohodu s krajinou, ktorá sa v posledných týždňoch stala adresátom kritík, nádejí a odvrhnutí zo strany európskej pätnástky.
Vonkajšie vzťahy 01-02-2003

Európa 2004: Rozširovanie a prehlbovanie integrácie

Európa je v procese významnej transformácie. V budúcom roku budeme svedkami nielen kulminácie prístupového procesu desiatich nových členských štátov, ale za predpokladu, že bude dodržaný časový harmonogram, uskutoční sa aj ratifikácia výsledkov práce Konventu o budúcnosti Európy.
Budúcnosť EÚ 30-11-1999

Francúzsko, Nemecko a Británia v Konvente – spoločné záujmy, či každý iným smerom?

Štúdia skúma pozície troch veľkých krajín - Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie - počas rokovaní Konventu o budúcnosti Európskej únie.