TÉMA: konzultacie

Daňová politika 24-07-2014

TTIP: V rámci verejných konzultácií k ISDS zaplavilo Komisiu 150 000 reakcií

Približne 150 000 ľudí sa zapojilo do online konzultácií, ktoré vyhlásila Európska komisia vo veci kontroverzného mechanizmu riešenia sporov (ISDS) v rámci rokovaní o Transatlantickej dohode o investíciách a partnerstve (TTIP).
Daňová politika 02-12-2010

Začala konzultácia o budúcej podobe DPH

EK včera spustila konzultáciu, ktorej cieľom je upraviť komplikovaný systém dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá dnes predstavuje významný zdroj príjmov nielen do štátnych pokladní, ale aj do európskeho rozpočtu.
Regionálny rozvoj 29-07-2010

Eurofondy podporujú kreatívne podnikanie v Berlíne

Hoci sa v nemeckom hlavnom meste nenachádza mnoho veľkých spoločností, malých inovatívnych firiem je tu naopak nesmierne veľa. Obzvlášť kreatívne odvetvie sa v Berlíne rozvíja rýchlejšie ako v iných mestách. Jedna z takýchto spoločností navyše berlínskym malým a stredným podnikom pomáha prekonať administratívne prekážky pri získavaní eurofondov.
Sociálna politika 07-12-2009

Občania chcú harmonizáciu zákonníkov práce

Občania v rámci občianskej konzultácie navrhli, aby EÚ dôsledne presadzovala zmenšovanie rodových rozdielov na pracoviskách a tiež zjednotila pracovné podmienky v EÚ harmonizovaním zákonníkov práce.
Zdravotníctvo 30-10-2009

K európskemu zdravotnému systému je ešte dlhá cesta

V Bratislave sa na regionálnej konferencii diskutovalo o odporúčaniach pre oblasť zdravia, ktoré sú výsledkom Konzultácií s európskymi občanmi 2009. Speakri v dvoch paneloch diskutovali o uskutočniteľnosti jednotného zdravotného systému v EÚ a aktuálnych zdravotných výzvach Európe.
Zdravotníctvo 26-10-2009

Občania očakávajú väčšiu angažovanosť EÚ v zdravotníctve

V Bratislave sa bude diskutovať o odporúčaniach európskych občanov v oblasti zdravia. O odporúčaniach, ktorým Európska komisia prisľúbila načúvať.
Slovensko v EP 29-10-2008

Eurosocialisti finalizujú svoj volebný manifest

Strana európskych socialistov odhalí 1. decembra v Madride svoj manifest pre voľby do Európskeho parlamentu. Dokument je výsledkom dlhých konzultácií s verejnosťou.
Vzdelávanie 06-10-2008

Slovensko má v zapájaní sa do vzdelávacích programov EÚ rezervy

Únia chce vedieť, čo mladí ľudia od nej očakávajú a ako by mala vyzerať budúca podoba politiky EÚ zameranej na mládež. Spúšťa preto elektronické konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť každý. Pri tejto príležitosti slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik upozornil na rezervy v zapájaní sa slovenských subjektov do vzdelávacích programov EÚ.

Konzultácie o nasledovníkovi Kjóta

Majú emisie znižovať aj rozvojové krajiny? Ako investovať do „čistých technológií“? Komisia otvorila verejné konzultácie k podobe globálnej klimatickej politiky po roku 2012.
Fosílne palivá 23-04-2008

120 dolárov za barel. Máme dosť krízových rezerv ropy?

Cena ropy sa priblížila k 120 dolárom za barel, Komisia otvorila verejné konzultácie o budúcnosti riadenia krízových rezerv ropy v členských krajinách.

Ako znížiť on-line pirátstvo

V roku 2010 by mali príjmy z on-line predaja obsahu v EÚ dosiahnuť 8,3 miliardy eur. Komisia otvára konzultácie, ako tento sektor ešte viac posilniť a priblížiť spotrebiteľom.
Regionálny rozvoj 06-11-2007

Vyjadrite svoj názor k európskej regionálnej politike po roku 2013

Do konca januára budúceho roka je otvorené verejné pripomienkovanie o regionálnej politike, do ktorej sa môže zapojiť každý občan a každá organizácia z krajín EÚ.
Ekonomika 03-05-2007

Komisia sa pýta, ako na biopalivá

Široké verejné konzultácie, ktoré budú prebiehať do 4. júna, hľadajú cesty ako zvýšiť podiel biopalív na 10% do roku 2020 a súčasne zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť.
Ekonomika 26-01-2007

Nové označovanie potravín už v tomto roku?

Komisia identifikuje pravidlá pre označovanie, aby pomohla európskym spotrebiteľom vykonávať zdravú voľbu potravín.
Ekonomika 13-07-2006

G8: Posledná šanca na dohodu o svetovom obchode

Po neúspešnom zasadnutí začiatkom júla je summit G8 poslednou šancou veľkých obchodných spoločností na dosiahnutie celosvetovej dohody o obchode.
Ekonomika 24-05-2006

Komisia konzultuje envirostratégiu

Ako súčasť prípravy prehodnotenia šiesteho rámcového akčného programu pre životné prostredie Komisia začala internetovú konzultáciu so zainteresovanými stranami.
Ekonomika 06-03-2006

Zelená kniha o energii: novinka alebo ani nie?

V stredu 8. marca bude komisár pre energiu Andris Piebalgs prezentovať Zelenú knihu o európskej energetickej politike, ktorá načrtáva niektoré závažné výzvy pre budúci spoločný európsky prístup k otázkam, vzťahujúcim sa na bezpečnosť ponuky energie a zmeny podnebia.
Ekonomika 22-02-2006

Komisia nevylučuje reguláciu platieb

Komisia zverejnila konzultačný dokument, týkajúci sa toho, ako sa najlepšie priblížiť k jednotnej európskej oblasti platieb (SEPA).