TÉMA: kreativita

Vonkajšie vzťahy 11-06-2012

Čínsky a európsky kreatívny priemysel čelia podobným výzvam

Čína závidí Európe jej kultúrne dedičstvo, kvalitu jej umelcov či snahu o zachovanie kultúrnej rôznorodosti, tvrdí Philippe Kern a dodáva, že Európa by si to mala uvedomiť.
Veda a inovácie 14-05-2012

Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.
Veda a inovácie 02-05-2012

EÚ bude musieť ťažiť z kreativity a nie lacnej pracovnej sily

Európa v globálnej konkurencii nebude môcť súperiť lacnou pracovnou silou, ale kreativitou a inováciami.
Vzdelávanie 09-06-2010

Vytratí sa z vedeckého bádania kreativita?

Vedcov na elitných univerzitách znepokojuje rastúci trend financovať z fondov EÚ najmä tie projekty, pri ktorých je dopredu známe, že budú úspešné. Obávajú sa tak, že politické priority pripravia vedcov o kreativitu a slobodné myslenie.
Veda a inovácie 03-05-2010

EÚ sa sústreďuje na kreatívne odvetvia

Pomocou Zelenej knihy a verejných konzultácií chce Európska komisia tento týždeň podporiť rast kultúrnych a kreatívnych odvetví. Ide o súčasť úsilia zrýchliť ekonomický rast. Prístup k financiám pre malé podniky však ostáva naďalej problémom.
Veda a inovácie 29-01-2010

Ako ďalej s európskou inovačnou stratégiou?

Plány na zverejnenie Európskeho inovačného zákona počas jarného summitu EÚ sa odkladajú. Komisia v súčasnosti pracuje na rozšírení jeho znenia a pôsobnosti. Očakáva sa, že dokument sa najnovšie zverejní až v júni a stane sa súčasťou stratégie EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť.
Ekonomika 26-08-2009

Na získanie inovatívnych ľudí treba tri veci

Autor publikácie „Vzostup kreatívnej triedy“ Richard Florida v rozhovore pre EurActiv povedal, že európske krajiny medzi sebou súperia v snahe zaujať a udržať kreatívnych ľudí. Podľa jeho slov kľúčom sú tri veci – talent, technológia a tolerancia.
Veda a inovácie 17-07-2009

Európa musí inovovať s kultúrou

Európska politika inovácii si musí uvedomiť význam tvorivosti založenej na kultúre, pokiaľ chce Európa naplno čerpať zo svojho kreatívneho potenciálu, tvrdí včera zverejnená štúdia.
Veda a inovácie 09-06-2009

Zora Jaurová: Kreatívne partnerstvá sú kľúčové

Podľa umeleckej riaditeľky projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Zory Jaurovej, pojem kreatívna ekológia vyjadruje prelínanie „umeleckých profesií, ekonomického sektora, vzdelávacieho a výskumného sektora, komerčných firiem a občianskej spoločnosti“. Keď sa prepoja, vzniká kreatívna spoločnosť.
Veda a inovácie 04-06-2009

Tvorivosť je o „netradičnom prelínaní relatívne tradičných partnerov“

Spoločnosť v EÚ, ale i ďalšie spoločnosti vo svete zažívajú transformáciu - prechod z ekonomiky založenej na informačných technológiách ku ekonomike založenej na tvorivosti, tvrdí v rozhovore Vladimír Šucha, riaditeľ DG EAC pre oblasť kultúry, viacjazyčnosti a komunikácie.
Veda a inovácie 28-05-2009

Najväčšou inováciou pre Slovensko bola Univerzita Komenského

Rektor Univerzity Komenského František Gahér a nastupujúci predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek sa vo vzájomnej diskusii zhodli, že médiá ale i vedci nemajú veľký záujem informovať o vede popularizačným spôsobom.
Veda a inovácie 27-05-2009

Európsky patent sa približuje

Európski ministri, ktorí zodpovedajú za oblasť výskumu a vedy, by mali zajtra spraviť dôležitý krok, ktorý EÚ priblíži k jednotnému patentu. Okrem iného sa budú na stretnutí zaoberať i otázkou konkurencieschopnosti Európy.
Vonkajšie vzťahy 19-05-2009

Kultúra je pre hospodárstvo dôležitejšia než IT

Kreatívny priemysel prispel v posledných rokoch k hospodárskemu rastu Európy viac než automobilky alebo sektor informačných a komunikačných technológií, konštatujú štatistiky, ktoré boli predstavené na kultúrnom fóre v Číne.
Ekonomika 30-04-2009

Európsky rozpočet 2010 stavia na inováciách

Európska komisia včera (29.4.) navrhla navýšenie prostriedkov pre rozpočtový rok 2010, čím chce prispieť k boju proti hospodárskej recesii. V najväčšej miere sa zvýši financovanie výskumu, vývoja a energetických projektov.
Veda a inovácie 30-04-2009

Európa eviduje čoraz menej žiadostí o patent

Predbežné štatistické informácie Európskeho patentového úradu (EPO) odhalili, že za prvé dva mesiace tohto roka došlo k zníženiu počtu žiadostí o vydanie patentov o 7 percent. Zistenie vyvoláva obavu, že snaha vytvárať vedomostnú spoločnosť v Európe je ohrozená.
Veda a inovácie 29-04-2009

Hudba by sa mala chrániť 70 rokov

Európsky parlament uplynulý týždeň schválil predĺženie obdobia, počas ktorého sa chránia autorské práva tvorcov hudby. Predĺženie súčasných 50 na 70 rokov má zabezpečiť vyššiu ochranu pre umelcov a vydavateľov. Spotrebiteľské organizácie a zelené skupiny vyzvali členské krajiny, aby návrh odmietli.
Veda a inovácie 28-04-2009

Ján Figeľ: Spolupráca firiem a univerzít má byť stála, nie náhodná

S komisárom pre vzdelávanie, mládež a odbornú prípravu sme sa rozprávali o aktuálne prebiehajúcom Európskom roku kreativity a inovácií, kreatívnom priemysle a spolupráci medzi firmami a univerzitami. Komisár vyhlásil, že kreativita je prejavom kultúry, z ktorej pramenia hodnoty. Doplnil, že "hodnoty spájajú ľudí, nie geografia, nie trh".
Veda a inovácie 26-03-2009

EÚ bude mať manifest inovácií a kreativity

Skupina dizajnérov, umelcov, vedcov a vynálezcov začala pracovať na manifeste kreativity a inovácií, ktorý by mal byť publikovaný v druhej polovici roka. Komisár Figeľ očakáva, že dokument bude najmä návodom na podporu kreativity v čase hospodárskej krízy.
Veda a inovácie 02-01-2009

Rok tvorivosti a inovácie

Rok 2009 je v EÚ oficiálne Rokom tvorivosti a inovácie. Cieľom je podporovať tvorivé a inovačné prístupy v rozličných odvetviach ľudskej činnosti a prispievať k lepšej príprave Európskej únie na budúce výzvy v globalizovanom svete.
Veda a inovácie 22-12-2008

Parlament: Európa potrebuje kreatívne a inovatívne vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie a podporovanie nových zručností, ako mediálna a počítačová gramotnosť, sú pre EÚ kľúčové, ak sa chce stať do roku 2010 svetovým lídrom v oblasti vzdelávania. Zhodli sa na tom európski poslanci, ktorí súčasne vyzdvihli rolu kreativity a inovácií.