TÉMA: Kreatívna Európa

Ekonomika 28-01-2022

Podniky prejavili veľký záujem o čerpanie grantov z komunitárnych programov Únie

Samosprávy a štátne inštitúcie mali záujem najmä o informácie, ako sa zapojiť do výziev, ktoré im umožnia zvýšiť digitálne zručnosti svojich zamestnancov.
Európske hlavné mesto kultúry, Aahus, EHMK
Veda a inovácie 02-01-2017

Európskymi hlavnými mestami kultúry sa stali Aarhus a Pafos

Cyperské mesto získalo titul prvýkrát vo vyše tridsaťročnej histórii podujatia. Pafos chce spájať a čerpať zo svojich skúseností s multikulturalizmom.
Veda a inovácie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.