TÉMA: kreativna

Veda a inovácie 15-05-2014

Vláda schválila materiál o kreatívnom priemysle

Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo kultúry si v pripomienkovom konaní vyjasňovali, koho je agenda kreatívneho priemyslu. Klub 500 zmysel v materiály nevidí.
Veda a inovácie 21-03-2014

EÚ podporí vývoj videohier

Výzva v rámci programu Tvorivá Európa má uzávierku 28. marca.
Veda a inovácie 07-11-2013

Výbor EP pre kultúru schválil program “Kreatívna Európa”

Výbor pre vzdelávanie a kultúru odobril podobu programu Kreatívna Európa, ktorý bude v nasledujúcom rozpočtovom období 2014-2020 financovať kultúru a kreatívne odvetvia.
Veda a inovácie 24-07-2013

Kreatívne mestá ako nástroj verejnej diplomacie

Česká metropola má zmapované svoj kutlúrny a kreatívny potenciál. Chcela by ho využiť aj v prezentácii navonok. Prinášame krátku správu z diskusie, ktorú ešte v marci v Prahe zorganizoval Aspen Institute.
Veda a inovácie 19-07-2013

Po stopách „zážitkovej ekonomiky“

Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k definícii a potrebám tzv. zážitkovej ekononomiky. Trvá do 11. októbra.
Veda a inovácie 02-07-2013

Bratislava má mať kreatívny inkubátor

V rámci medzinárodného projektu InCompass sa pripravuje plán pre inkubátor, ktorý by v Bratislave pomáhal kreatívnemu priemyslu.
Veda a inovácie 01-03-2013

Kreatívny priemysel dostáva nový impulz

Kreatívny priemysel zodpovedá za 4,5 % európskeho HDP a má veľký rastový potenciál. K jeho odomknutiu na Slovensku chcú prispieť aj projekty Incompass a i. e. SMART.
Veda a inovácie 20-02-2013

Komisár Tajani: Európska móda si zaslúži podporu

Tvorí 10 % európskeho exportu a spája tradíciu s inováciou. Módny segment si preto zaslúži priamu podporu, povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemyselnú politiku.
Veda a inovácie 06-07-2012

Filmové publikum treba vychovávať

V kreatívnom priemysle vidí EÚ potenciál, ktorý presahuje mnoho iných, tradičnejších sektorov.
Veda a inovácie 27-06-2012

Košice majú byť „kreatívne“

Organizačný tím Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 predstavil kultúrny a umelecký program podujatí pre tento a nasledujúci rok s názvom „Podporujeme kreativitu“. Ambíciou organizátorov je podporiť kreatívnu ekonomiku na východe.
Veda a inovácie 17-05-2012

Filmy z peňazí Únie bodujú

Na prestížny filmový festival v Cannes sa dostalo osemnásť filmov, ktoré podporila Európska komisia v rámci programu MEDIA. Eurokomisárka Androulla Vassiliou chce na festivale diskutovať o novom programe „Kreatívna Európa“.
Veda a inovácie 14-05-2012

Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.
Veda a inovácie 04-04-2012

Európska platforma na podporu kreatívneho priemyslu hľadá nových členov

Kreatívny priemysel tvorí 3 % európskeho HDP a zamestnáva 6,7 mil. ľudí v EÚ. Európska únia vytvorila platformu pre spoluprácu odborníkov, ktorí majú radiť, ako naplno zúžitkovať potenciál kreatívneho priemyslu.
Veda a inovácie 09-06-2009

Zora Jaurová: Kreatívne partnerstvá sú kľúčové

Podľa umeleckej riaditeľky projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Zory Jaurovej, pojem kreatívna ekológia vyjadruje prelínanie „umeleckých profesií, ekonomického sektora, vzdelávacieho a výskumného sektora, komerčných firiem a občianskej spoločnosti“. Keď sa prepoja, vzniká kreatívna spoločnosť.