TÉMA: kreativna

Veda a inovácie 25-07-2013

Význam kreatívneho priemyslu v EÚ, ČR a Prahe

Štúdia Útvaru rozvoja hlavného mesta ČR Prahy hodnotí význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre účely formovania nadväzných verejných politík.