TÉMA: kri

Budúcnosť EÚ 22-06-2022

Slovenské mestá sa musia prispôsobiť novej realite horúčav a prívalových dažďov

Mestá sú čoraz viac vystavené klimatickým rizikám a musia sa na ne adaptovať. Zároveň môžu pri správnom plánovaní veľmi efektívne znižovať svoje emisie.  
Regionálny rozvoj 02-08-2012

Samosprávy sa pripájajú k Dohovoru o udržateľnom rozvoji

Európsky záväzok k miestnemu udržateľnému energetickému rozvoju podpísalo už 8 slovenských miest a obcí, vrátane Bratislavy. Pri realizácii opatrení môžu využiť mnohé finančné mechanizmy aj z rozpočtu EÚ.
Regionálny rozvoj 02-08-2012

Klimatická zmena: výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

Na Slovensku vychádza prvýkrát príručka o tom ako reagovať na zmenu klímy a jej dopady na lokálnej úrovni.
Regionálny rozvoj 29-06-2012

Európske mestá sa snažia znižovať riziká klimatickej zmeny

Niektoré mestá v Európe aktívne pracujú na preventívnych i adaptačných opatreniach na klimatickú zmenu a súvisiace riziká, ktoré sa v budúcnosti stanú ešte vážnejšími. Na Slovensku sa tieto postupy ešte len dostávajú do povedomia samospráv.
Poľnohospodárstvo 29-03-2012

Čaká nás sucho a ďalšie extrémy

Vedci sú si čoraz istejší, že ľudstvom spôsobené globálne otepľovanie zvýši dĺžku, frekvenciu a intenzitu extrémnych prejavov počasia. Stredomorské krajiny žiadajú o mimoriadnu pomoc pre farmárov z dôvodu sucha. Zmena klímy má však priamy vplyv aj na rozvoj miest a obcí na Slovensku.

Voľby 2012 z pohľadu životného prostredia – máme sa na čo tešiť…

Ladislav Hegyi z Karpatského rozvojového inštitútu (KRI) vo svojej analýze stručne poukazuje na najvýznamnejšie pozitíva a negatíva volebných programov politických strán, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách 2012.
Regionálny rozvoj 17-08-2011

Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí, Karpatský rozvojový inštitút, vo svojej publikácií ponúka odpovede na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby sa regionálna samospráva stala skutočne kľúčovým aktérom spravovania rozvoja regiónu.
Regionálny rozvoj 27-11-2008

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

Legitimita takejto otázky je zrejmá, keďže regionálna samospráva, alebo inak na Slovensku nazývané Vyššie územné celky (VÚC), ktoré začali fungovať v roku 2002, majú ako prvú a základnú zákonom stanovenú povinnosť starať sa o rozvoj svojho regiónu. Jedna zo základných ideí pri vzniku regionálnej úrovne územnej samosprávy na Slovensku bola, aby vznikla koordinačná, iniciačná a partnerská platforma pre subjekty v regióne, na zefektívnenie rozvoja celého regiónu, teda aby sa zlepšilo spravovanie na regionálnej úrovni. Táto predstava sa však podľa autorov príspevku nenaplnila dostatočne.
Regionálny rozvoj 29-11-2007

KRI: v EEA grantoch sa “slovenský lobing” neuplatní

Originalita a dobrá angličtina sú podľa riaditeľa Karpatského rozvojového inštitútu (KRI) hlavné výzvy kladené na žiadateľov o podporu z EEA grantov. Vzhľadom na viacstupňové posudzovanie je cesta od podania žiadosti do jej schválenia dlhšia, ale objektívnejšia.
Regionálny rozvoj 28-05-2007

POKER sa oživí v košickom a prešovskom krajskom zastupiteľstve

O ďalšom osude spoločného rozvojového plánu pre Východné Slovensko diskutovali v Košiciach účastníci Regionálneho diskusného fóra.
Veda a inovácie 15-05-2007

KRI: Východné Slovensko ako znalostný región?

Autori analyzujú pozíciu Východného Slovenska ako znalostného regiónu. Obdobie "7-10 úrodných rokov" v súvislosti s masívnou finančnou podporou EÚ sa už nebude opakovať a bola by škoda ak by ich región nevyužil aj pre premenu na znalostný región.
Regionálny rozvoj 06-12-2006

Chýbajúci dlhodobý rozvojový plán poznačil aj NSRR

6. decembra vláda schvaľuje Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 a aj jeho 11 operačných programov. O niekoľko postrehov sme požiadali Dr. Andreja Šteinera, riaditeľa Karpatského rozvojového inštitútu (KRI).
Regionálny rozvoj 27-07-2006

Prípadová štúdia z procesu plánovania rozvoja mesta Rožňava (SK)

Prípadová štúdia je o integrovanom prístupe k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava.
Regionálny rozvoj 26-07-2006

Plánovanie regionálneho rozvoja v “zaostávajúcich” regiónoch – príklad zo Slovenska

Materiál sa venuje niektorým aspektom regionálneho rozvoja - zvlášť v zaostávajúcich regiónoch Slovenska.