TÉMA: Kukan

Slovensko v EP 12-08-2010

Je stratégia EÚ prispôsobená balkánskemu regiónu?

Europoslanec Eduard Kukan v príspevku na konferencii pod názvom "Accession of the Western Balkans to the EU: Evaluating a process" organizovanú The Bourgogne Balkans Express Association vo francúzskom Dijone analyzuje príležitosti a úskalia politiky rozširovanie EÚ na Balkáne.