TÉMA: kultura

Ekonomika 24-02-2012

Prečo cesta z krízy vedie cez kultúru a umenie

Aj napriek kríze má Európa dobrý dôvod na optimizmus. Je ním kultúrny sektor ako rezervoár nádeje, nápadov a ekonomického rastu, píše dánsky minister kultúry Uffe Elbæk a eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.
Kultúra a médiá 30-04-2007

Ekonomika a kultúra v Európe

Lisabonský proces vedie vlády, univerzity a firmy predovšetkým k investovaniu do výskumu a vývoja. Dôvodom je viera, že hospodársky rast a zamestnanosť je možné dosiahnuť investovaním do informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach a podporou inovácií. Úloha kultúry a kreatívnych sektorov sa však v kontexte budovania „vedomostnej ekonomiky“ podceňuje. Európska komisie si preto po prvý krát dala vypracovať štúdiu o ekonomike v kultúre a vplyve kultúry na ekonomický vývoj.
Kultúra a médiá 21-09-2006

Spojiť kultúru a vzdelávanie

Štúdia vypracovaná Pôle universitaire européen de Lorraine porovnáva národné spôsoby spájania kultúry a vzdelávania.
29-06-2006

Ukrajina: Kde sú oranžové gerily?

Farebná revolúcia nemusí nevyhnutne znamenať aj kultúrnu revolúciu. Autor skúma dopad Oranžovej revolúcie na Ukrajine na vývoj kultúry v krajine.
Budúcnosť EÚ 03-11-2004

Ohrozuje Európa existenciu národa?

Autor sa pozerá na proces európskej integrácie z menej tradičného uhla - z pohľadu kultúry a identity. Na záver konštatuje, že „Európa určite neohrozuje národ, lebo sama je „len“ podobne fungujúcou štruktúrou, vytvárajúcou svoju kultúru“.
Európa dnes 23-09-2004

Fenomén polského euroskepticismu – polské politické strany a Evropská unie

Autor si všíma niektoré špecifické črty euroskepticizmu v Poľsku. Na záver konštatuje, že "na poľskej politickej scéne bude i naďalej prevažovať orientácia na spoluprácu s USA" a "skôr obhajoba Európy suverénnych štátov, než federálneho modelu".