TÉMA: kvalifikacia

Podnikanie 13-11-2014

Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.
Podnikanie 26-04-2012

Prieskum: Firmy okresali investície do zručností

Až 86 % európskych zamestnávateľov zrušilo alebo zmrazilo minulý rok svoje investície do školení, a to napriek pretrvávajúcim nedostatkom v zručnostiach na trhu práce. Možnosti zlepšenia stavu budú dnes riešiť politickí i biznis lídri.
Zdravotníctvo 20-12-2011

Lekári a ďalšie profesia majú po EÚ migrovať ľahšie

Komisia predpokladá, že dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch sa v nasledujúcich rokoch zvýši na viac ako 16 miliónov pracovných miest.
Podnikanie 05-02-2010

Nedostatočná kvalifikácia zhoršuje nezamestnanosť

Len štvrtina obyvateľov EÚ má vysokú úroveň kvalifikácie. Percento zamestnanosti Európanov s vysokou úrovňou kvalifikácií je 84 %, so strednou úrovňou 70 % a u ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácií predstavuje 49 %.
Vzdelávanie 19-09-2006

Figeľ v Bratislave: Ignorovanie vzdelávania nás stojí miliardy

Európsky kvalifikačný rámec umožní porovnávať kvalifikácie medzi členskými krajinami EÚ, čo pomôže voľnému pohybu na európskom trhu práce, povedal včera v Bratislave európsky komisár Ján Figeľ.
Sociálna politika 04-05-2006

Francúzsko chce loviť mozgy

Experti na imigráciu a pracovný trh prejavujú opatrné nadšenie nad novým francúzskym návrhom imigračného zákona, ktorý uprednostňuje kvalifikovanejších pracovníkov.