TÉMA: kvalifikácie

Budúcnosť EÚ 28-09-2015

O integrácii migrantov v EÚ zatiaľ nehovoríme

Jednu náročnú diskusiu ohľadne utečencov by mala rýchlo nasledovať druhá, tá o ich začlenení, hovoria odborníci.
Zdravotníctvo 26-03-2012

Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

Navrhovaná európska legislatíva má ambíciu zosúladiť služby v rámci Európskeho štandardziačného systému. Cieľom je zlepšiť ich voľný pohyb na jednotnom trhu. V prípade zdravotnej starostlivosti však takáto štandardizácia ohrozuje bezpečnosť pacienta, hovorí Dr. Konstanty Radziwill, predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME).
Podnikanie 16-11-2011

Europoslanci chcú rýchlejšie uznávanie kvalifikácií

Európsky parlament včera prijal uznesenie, v ktorom vyzval k zrýchleniu uznávania odbornej spôsobilosti ľudí, ktorí by chceli pracovať v inej členskej krajine EÚ. Opatrenie by sa týkalo napríklad inžinierov alebo pracovníkov v zdravotníctve.
Podnikanie 23-08-2010

EÚ musí pri vysokokvalifikovaných imigrantoch myslieť aj na ich životných partnerov

Európa prichádza o mnohých vysokokvalifikovaných potenciálnych pracovníkov z nečlenských krajín, keďže neumožňuje, aby si aj ich životní partneri hľadali prácu v rámci EÚ. Poukázala na to Kathleen van der Wilková-Carltonová z Nadácie Permit.
Mobilita 28-07-2006

Školstvo chce podporiť mobilitu študentov

Na základe správy o audite procesu uznávania dokladov o vzdelávaní navrhuje ministerstvo školstva pripraviť nový zákon o uznávaní. Ten by mal podporiť mobilitu v oblasti vzdelávania.
Vzdelávanie 17-12-2003

Budú po vstupe do Európskej únie uznávané české a slovenské odborné kvalifikácie?

Kritika Slovenska, ohľadom vzájomného uznávania profesijných kvalifikácií, nepatrila k červeným bodom výčitiek poslednej hodnotiacej správy EK. Napriek tomu, Slovensko by malo posilniť svoje administratívne kapacity pre implementáciu acquis vo všetkých aspektoch vzájomného uznávania kvalifikácií.