TÉMA: kvalita

Potravinárstvo 28-01-2015

Koľko by stálo vedieť pôvod mäsa?

Európska komisia a europoslanci majú rozdielne názory na zvýšenie cien, ktoré by snaha o sledovanie pôvodu spracovaného mäsa znamenala. Slovenskí poslanci presadzujú maximalistický variant. Ten by podľa EK mohol viesť k zdraženiu až o 50 %.

Europoslanci rozdelení v otázke národných emisných stropov

Európski poslanci diskutovali o pripravovanej smernici o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním. Environmentálny výbor je rozdelený v otázke záväzných národných cieľov.
Energetika 10-11-2014

Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý Európska komisia schválila v uplynulých dňoch, bude vyčlenených až 938,8 milióna EUR na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti dostanú 115 miliónov.
Sociálna politika 24-09-2014

Dosiahnuť uznanie pracovného úrazu je problematické

Do uznávania pracovných úrazov vstupuje neochota zamestnávateľov pokaziť si štatistiku a nejednoznačné posudky súdnych znalcov, hovorí právnička OZ Kovo Simona Schuszteková.
Potravinárstvo 14-07-2014

Spotrebiteľ spohodlnel

Počet sťažností spotrebiteľov na potraviny rastie, no ich opodstatnenosť klesá. Práca so spotrebiteľom by nemala byť politická, hovorí odborníčka na kvalitu potravín Katarína Fašiangová.
Podnikanie 06-02-2013

Komisia bude odpovedať na otázku o nižšej kvalite potravín

Europoslankyňa Edit Bauer opäť otvorila na európskej úrovni otázku rozdielnej kvality potravín rovnakej značky v rôznych krajinách. Na problém ešte v roku 2011 upozornil prieskum slovenskej spotrebiteľskej asociácie.
Potravinárstvo 06-06-2011

Výčitka ohľadom nízkej kvality potravín vo východnej Európe nenašla odozvu

Obvinenia spotrebiteľských skupín, že spoločnosti predávajú v krajinách východnej Európy potraviny nižšej kvality, nie sú podľa Európskej komisie opodstatnené. Spoločnosti majú podľa nej právo prispôsobovať svoje produkty rozdielnym trhom.
Podnikanie 21-04-2011

EÚ preskúma, či do nových členských štátoch dodávajú menej kvalitné potraviny

Bulharský minister poľnohospodárstva Miroslav Naydenov včera vyhlásil, že oficiálne požiada Európsku komisiu, aby preskúmala, či medzinárodné spoločnosti v nových štátoch predávajú menej kvalitné potraviny, v porovnaní s tými, ktoré dodávajú do západnej Európy. Informuje o tom bulharský partnerský portál Dnevnik.
Fosílne palivá 30-03-2010

Mimovládne organizácie: Pozor na CO2 z ropy

Súčasný návrh pravidiel, ako implementovať Smernicu o kvalite palív, by umožnil dovoz energetických surovín, ktorých ťažba zanecháva veľkú uhlíkovú stopu, varujú mimovládne organizácie.
Energetika 06-05-2009

Čerpacie stanice budú musieť zachytávať nebezpečné emisie

Všetky nové a rekonštruované čerpacie stanice budú musieť mať do roku 2012 zariadenia na zachytávanie nebezpečných karcinogénnych výparov, ktoré unikajú pri tankovaní pohonných hmôt.
Veda a inovácie 24-09-2008

Najviac sa vykráda v Bruseli

Brusel nie je najupršanejší, ale má spomedzi európskych hlavných miest najväčší počet vlámaní na 1000 obyvateľov. Je to jeden z údajov, ktoré odhalil urbánny audit Eurostatu hodnotiaci kvalitu života v európskych mestách.
Doprava 30-07-2008

Cestná doprava je stále najväčším znečisťovateľom

Napriek značným zlepšeniam za uplynulých 20 rokov sa cestná doprava stále umiestňuje na prvej priečke v rebríčku znečisťovateľov ovzdušia, konštatuje správa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA).
Zdravotníctvo 20-07-2007

Štatistika kvality života vo svete po novom

Svetové štatistické fórum združujúce významné organizácie od OSN, EÚ až po Islamskú konferenciu, sa dohodlo na celosvetovom projekte merania kvality života v jednotlivých krajinách, ale inak ako konvenčne používanými hospodárskymi indikátormi.
Verejná správa 07-06-2007

Kvalita v samospráve 2007

Financie na zvyšovanie kvality samospráv bude možné čerpať aj z európskych zdrojov.
Verejná správa 02-03-2007

Konferencia pre kvalitnú samosprávu

Konferencia o rozvoji ľudských zdrojov v samospráve predstaví nové trendy vzdelávania zameraného na potreby samospráv.
Sociálna politika 02-02-2007

Kde sú štastnejší v Európe: na vidieku, v meste?

Jeden z aktuálnych prieskumov EÚ porovnával životné podmienky 28 európskych krajín v mestách a na vidieku.
Poľnohospodárstvo 08-01-2007

Politika kvality potravín v EÚ

Zatiaľ 4 slovenské produkty sú prihlásené do procesu európskej registrácie potravinových výrobkov chránených pôvodom alebo zemepisným označením.
Ekonomika 24-10-2006

Vyriešia biopalivá závislosť na rope?

Je čoraz viac jasné, že biopalivá z cukru a rastlinných olejov nepomôžu podstatne znížiť našu závislosť na rope. Majú lepšiu šancu biopalivá druhej generácie?
Mobilita 02-06-2006

Mobilitu pacientov treba organizovať

Dôkladná znalosť situácie o jednotnom trhu zdravotnej starostlivosti a dohodnutých štandardoch kvality a bezpečnosti sú kľúčom k riadeniu a zvyšovaniu dôvery v cezhraničnú mobilitu pacientov v EÚ.
Vzdelávanie 23-05-2006

Európa potrebuje značkové vzdelávanie

Podľa novej štúdie o vnímaní európskeho vyššieho vzdelávania zvyškom sveta Európa potrebuje komplexnú informačnú politiku o možnostiach štúdia v Európe.
Verejná správa 11-04-2006

Seminár Kvalita v samospráve 2006

V Trenčíne sa uskutočnil seminár, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu fungovania samosprávnych úradov a im podriadených inštitúcií. Na Slovensku je základným problémom neexistencia modelov hodnotenia kvality samospráv.
Zdravotníctvo 07-03-2006

Európanov znepokojujú medicínske omyly

Prvý prieskum o vnímaní a skúsenostiach občanov s medicínskymi omylmi v EÚ ukázal, že takmer 80% Európanov považuje medicínske omyly za vážny problém svojej krajiny.
Vzdelávanie 23-05-2003

Kvalita vzdelávania vo východnej Európe: Úspešnosť vzdelávania v období transformácie

Správa skúma školský systém v siedmych východoeurópskych krajinách z ekonomického hľadiska.