TÉMA: legislatíva EÚ

Ekonomika 02-05-2007

Členské štáty rozpačité pri zákone o environmentálnej zodpovednosti

Keď sa 30. apríla 2007 uzavrel konečný termín na recipovanie do národného práva, boli Litva, Lotyšsko a Taliansko jedinými členskými štátmi EÚ, ktoré prebrali do národného práva smernicu o environmentálnej zodpovednosti. Komisia môže zvážiť, či začne právny postup proti zvyšným členským štátom.

EÚ bude mať pohraničné jednotky

Ministri vnútra sa dohodli na vytvorení pohraničných tímov, ktoré by mali strážiť hranice pred veľkými vlnami nelegálnych imigrantov.
Ekonomika 09-02-2007

Spor národných a európskych energetických záujmov

Diplomati v Bruseli neboli schopní dosiahnuť pokrok pri rokovaniach o energetickom balíku Komisie, čo prenecháva kľúčové otázky ako liberalizácia na diskusiu ministrov, ktorí sa stretnú na budúci víkend.
Ekonomika 19-01-2007

Polovičaté hlasovania Parlamentu o železniciach

Poslanci EP ustúpili tlaku štátov so silnými železničnými spoločnosťami a nepodporili opatrenie, ktoré malo otvoriť národné železničné siete konkurencii železničných prepravcov z iných členských krajín EÚ.
Veda a inovácie 01-12-2006

EÚ so sedemročným plánom pre vedu a výskum

Parlament v druhom čítaní prijal Siedmy rámcový program EÚ. Vďaka tomu začne doposiaľ najväčší program EÚ pre vedu a technológie fungovať už od 1. januára 2007.
Ekonomika 11-10-2006

Politické strany sa zhodli na chemickej legislatíve

Liberálni a zelení poslanci Výboru pre životné prostredie v EP podporili spravodajcu k otázke REACH Guida Sacconiho (socialisti), aby posilnili pozíciu Parlamentu pred posledným kolom rokovaní o chemickej legislatíve.
Ekonomika 22-05-2006

Villepin chce staviť na biopalivá

Francúzsky premiér Dominique de Villepin oznámil nové opatrenia, ktorých cieľom je zvýšenie zmesi biopalív v pohonných hmotách automobilov do roku 2015 o 10%. Opatrenie je súčasťou ďalekosiahleho prehodnocovania energetickej politiky.
Ekonomika 08-03-2006

EÚ varuje burzy pred vysokými nákladmi transakcií

Očakáva sa, že EÚ vydá varovanie pre burzy a klíringové centrá, aby znížili svoje náklady na systémy obchodovania s akciami.
Ekonomika 15-02-2006

Celoeurópsky trh pre investičné fondy?

Odpovede na zelenú knihu o investičných fondoch zo strany sektoru a ďalších zainteresovaných strán ukazuje všeobecnú podporu skôr pre zlepšenie existujúceho režimu než pre legislatívne zmeny.
Veda a inovácie 20-01-2006

Chcú transparentnejšiu environmentálnu politiku

Parlament zmenil rozhodnutie Rady, aby zlepšil informácie a verejnú participáciu v rozhodovacom procese, týkajúcom sa environmentálnej politiky EÚ. Odmietol však dať mimovládnym organizáciám právo podať súdnu žalobu na členské štáty.