TÉMA: legislatíva

Poľnohospodárstvo 18-10-2017

Europoslanec: Nové metódy šľachtenia nie sú GMO

Paolo De Castro tvrdí, že Únia by nemala brániť inováciám, ktoré zvyšujú efektivitu pestovania a znižujú jeho dopad na životné prostredie.
Budúcnosť EÚ 05-08-2015

Lepšia regulácia: Je odbornosť nad politikou?

Európska komisia nesmie v snahe o kvalitnejšiu reguláciu dopustiť, aby technokratické tendencie vytlačili volené európske inštitúcie, tvrdia Charles de Marcilly a Matthias Touillon.
Potravinárstvo 21-01-2015

Aká je pozícia Tesca v krajinách V4?

Britská spoločnosť bude prepúšťať v Maďarsku aj v Českej republike. Na Slovensku medzi obchodnými reťazcami dominuje, no nedávno dostala vysokú pokutu za predaj pozáručných potravín.
Budúcnosť EÚ 22-04-2013

Zlé správy pre spolurozhodovanie v EÚ: Komitológie už niet

V posledných troch rokoch odkedy Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, sa stal proces rozhodovania v EÚ stal oveľa viac komplexný a neprehľadný. Podľa Daniela Guégena sú tiež náznaky, že sekundárny legislatívny proces, čiže komitológia, už viac neexistuje.
Vzdelávanie 14-06-2012

„Osirelé lieky“ zažívajú prudký vzostup

Približne 5 z 10 000 obyvateľov EÚ trpí niektorou ojedinelou chorobou. EÚ sa rozhodla pred trinástimi rokmi podporiť vývoj tzv. „osirelých liekov“, ktoré majú liečiť niektoré z týchto ojedinelých ochorení. Od minulého týždňa patrí do tejto skupiny liekov už tisíc medicínskych produktov.
Regionálny rozvoj 22-03-2012

Brusel nás upozorňuje na chyby v enviro-predpisoch

Komisia zasiela Slovensku dve odôvodnené stanoviská. Týkajú sa dodržiavania predpisov EÚ o strategickom environmentálnom posudzovaní vplyvu a odpadov z obalov.
Podnikanie 08-03-2012

Legislatíva ženám nepomáha

Napriek dlhej existencii bohatej legislatívy pre uplatňovanie rovnosti žien a mužov najmä v súvislosti so zamestnávaním a sociálnym zabezpečením, jej praktické presadzovanie v Európskej únii stále nefunguje.
Obehová ekonomika 08-03-2012

Neuplatňovanie enviro-predpisov stojí EÚ 50 miliárd eur ročne

Kvalitnejším vykonávaním legislatívy v oblasti životného prostredia sa nielen zlepší jeho stav, ale tiež znížia náklady hospodárstva EÚ o asi 50 miliárd eur ročne. Komisia chce preto posilniť implementáciu environmentálneho práva v Únii.
Európa 2020 05-10-2011

Obavy z cloud computingu brzdia podnikateľov

Európske malé a stredné podniky by mohli zvýšiť svoje zisky až o 1,2 miliardy eur v prípade, že by zahodili svoje pretrvávajúce obavy z cloud computingu a prijali túto novú technológiu, uviedli včera účastníci okrúhleho stola.

Odborníci: EÚ by mala argumenty na obmedzenie reklamy na alkohol

EÚ by sa podľa zúčastnených strán mala viac angažovať v oblasti konzumácie alkoholu. Tá v dôsledku reklamy narastá primárne u mladých ľudí. EÚ by mala presadzovať viac zodpovedný marketing. Európska komisia však nechce harmonizovať legislatívu. Zodpovednosť za túto záležitosť teda naďalej zostáva na členských štátoch.
Podnikanie 13-05-2011

Označovať pravú kožušinu a kožu bude povinné

Spotrebiteľom by sa už nemalo stávať, že si omylom kúpia výrobok obsahujúci pravú kožu alebo kožušinu. Európsky parlament odsúhlasil pravidlá o povinnom označení týchto výrobkov.

EP bojuje proti nekalým praktikám pri inzercii na internete

Občania EÚ musia byť chránení pred praktikami, ktoré používajú niektoré spoločnosti pri inzerovaní na internete- a to najmä na sociálnych sieťach, fórach a blogoch, uvádzajú europoslanci.
Fosílne palivá 15-10-2010

Gazprom varuje EÚ, možno sa obráti na Čínu

Ruský energetický gigant včera (14. októbra) varoval EÚ, že reforma jej plynárenského priemyslu by mohla predznamenať koniec stabilných dodávok, pretože v takom prípade Gazprom zvýši svoje dodávky do Ázie.
Energetika 27-09-2010

Medzi prioritami maďarského predsedníctva aj jadrový odpad

Maďarsko, ktoré prevezme rotujúce predsedníctvo EÚ v prvej polovici roku 2011, chce sústrediť svoje sily na dojednanie právnych predpisov o regulácii nakladania s jadrovým odpadom a vyhoretým palivom. Informáciu priniesla maďarská redakcia EurActivu.

Maďarskí socialisti sa zľakli klimatickej legislatívy

Maďarsko má šancu stať sa po Veľkej Británii druhou európskou krajinou, ktorá prijme komplexnú sústavu klimatickej legislatívy. Vládnuci socialisti však v pondelok zľavili z tempa, pretože sa obávajú o dôsledky prísnych emisných kritérií na zamestnanosť v čase krátko pred voľbami.
Regionálny rozvoj 19-01-2010

Výbor regiónov môže napadnúť legislatívu EÚ

Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti (1. decembra) vznikla pre regióny a miestne orgány nová úloha. Okrem povinnej konzultácie na začiatku legislatívneho procesu má Výbor regiónov najnovšie možnosť napadnúť prijatú legislatívu na Európskom súdnom dvore. Môže tak spraviť ak sa domnieva, že Európska únia nemala právomoc konať a navrhnúť nový zákon.

REACH: Zoznam nebezpečných chemikálií sa zdvojnásobil

Na zozname vysoko nebezpečných látok sa ocitlo ďalších 14 chemikálií. Znamená to, že ich vplyv na zdravie a životné prostredie sa bude musieť skúmať veľmi podrobne. Priemysel a mimovládne organizácie očakávajú, že zoznam sa bude dopĺňať počas celého roka.

Chemická legislatíva REACH má globálny dosah

REACH, európska chemická legislatíva, nestanovuje pravidlá a štandardy len na európskom trhu, ale má významné dôsledky i na trh mimo členských krajín, konštatuje štúdia fínskej agentúry Tekes.
Vzdelávanie 14-10-2009

EÚ bude revidovať “nano-politiky”

Európska komisia odpovie kladne na výzvu Európskeho parlamentu a reviduje legislatívu, ktorá sa dotýka témy bezpečnosti nanotechnológií pre životné prostredie a ľudské zdravie.
Podnikanie 29-05-2009

Zákony nesmú obmedzovať malé a stredné podniky

Rada ministrov pre konkurencieschopnosť sa včera v Bruseli pod vedením českého ministra priemyslu a obchodu Vladimíra Tošovského zhodla na tom, že by žiadna nová právna úprava nemala komplikovať život malým a stredným podnikom (MSP).
Poľnohospodárstvo 09-01-2009

Nová legislatíva o pesticídoch čaká na schválenie

Zdá sa, že medzi poslancami Európskeho parlamentu vládne široká podpora pre legislatívu, na základe ktorej sa zakáže používanie viacerých pesticídov, ktoré sa pokladajú za rizikové. O návrhu by sa malo rozhodnúť na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

REACH pozná prvé nebezpečné chemikálie

Komisia a členské krajiny predstavili zoznam prvých 15 chemických látok, ktoré sú pravdepodobne vysoko škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ide o výber spomedzi zatiaľ 600 tis. chemických látok, ktoré ich výrobcovia zaregistrovali podľa pravidiel novej chemickej legislatívy REACH.
Kultúra a médiá 22-01-2008

Poplatky za poskytovanie informácii

Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v § 21 stanovuje, že výška poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekrociť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. žiadajúceho občana za jeho „zvedavosť“ potrestať. Preto nás zaujímalo, ako sa samosprávy s touto otázkou vysporiadali.
Slovensko v EP 05-09-2007

Legislatívy musí byť menej a mala by byť prehľadnejšia

EÚ si vstupuje do svedomia v oblasti prehľadnosti a účelnosti svojich právnych aktov. O stratégii Komisie a správach výborov Parlamentu k tejto téme sa rokovalo v Štrasburgu.