TÉMA: legislatívne návrhy Komisie

Ekonomika 15-03-2007

Energetika a klimatické zmeny

V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.
Sociálna politika 15-03-2007

Parlament za väčšiu rodovú rovnosť

Spravodajkyňa výboru EP pre práva žien Amalia Sartoriová zverejnila svoju správu o trojročnej cestovnej mape Európskej komisie k rodovej rovnosti, ktorá Komisiu vyzýva k „praktickým krokom“ na nápravu 15%-ného deficitu, ktorý existuje medzi priemernými mzdami mužov a žien v EÚ.