TÉMA: legislatívny proces

Ekonomika 17-06-2019

Dôvera vo vládu zákona – Želaný stav verzus realita

Ako dosiahnuť kvalitné, predvídateľné a transparentné legislatívne prostredie z pohľadu súkromného sektora, vlády a poslancov Národnej rady SR? Odpovede hľadala konferencia Americkej obchodnej komory v SR.
Ekonomika 17-06-2019

Poslanecké návrhy zákonov: Ako zvýšiť ich kvalitu?

Podľa zamestnávateľov sa kvôli poslaneckým návrhom zákonov, ktoré neprechádzajú pripomienkovaním ani analýzou, stáva právne prostredie nepredvídateľné a nekvalitné.

Tvorbe niektorých noriem v EÚ vraj prestávajú rozumieť aj lobisti

Proces tvorby niektorých častí legislatívy na úrovni EÚ sa stal tak komplexný, že mu prestávajú rozumieť lobisti aj novinári, tvrdia experti.
Ekonomika 22-05-2007

EÚ harmonizuje pravidlá spotrebných úverov

Po rokoch rokovaní našli členské štáty EÚ kompromis pre novelizáciu smernice o spotrebných úveroch, ktorá harmonizuje pravidlá poskytovania úverov naprieč celou EÚ a umožňuje spotrebiteľom vybrať si najlepšiu možnosť.
Ekonomika 16-05-2007

Lacnejší roaming od júla?

Snaha Bruselu znížiť poplatky za používanie mobilných telefónov v zahraničí ešte pred začiatkom letnej prázdninovej sezóny sa posunula o krok vpred potom, čo sa vlády členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu dohodli na kompromise.
Ekonomika 19-01-2007

Polovičaté hlasovania Parlamentu o železniciach

Poslanci EP ustúpili tlaku štátov so silnými železničnými spoločnosťami a nepodporili opatrenie, ktoré malo otvoriť národné železničné siete konkurencii železničných prepravcov z iných členských krajín EÚ.
Ekonomika 12-01-2007

Tlak Bruselu na biopalivá sa stretáva s nesúhlasom

Plány na zvýšenie podielu biopalív na 10% pohonných hmôt v EÚ do roku 2020 boli kritizované environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, ktoré čoraz viac veria, že podpora biopalív môže v skutočnosti spôsobovať viac škody než úžitku.
Ekonomika 11-10-2006

Politické strany sa zhodli na chemickej legislatíve

Liberálni a zelení poslanci Výboru pre životné prostredie v EP podporili spravodajcu k otázke REACH Guida Sacconiho (socialisti), aby posilnili pozíciu Parlamentu pred posledným kolom rokovaní o chemickej legislatíve.
Ekonomika 23-06-2006

Poslanci EP za čistejšie ovzdušie

Limitné hodnoty na znečistenie, spôsobené výfukovými plynmi vozidiel by mohli byť sprísnené, ak bude Európsky parlament pri hlasovaní v septembri nasledovať názor svojho environmentálneho výboru. Environmentalisti tvrdia, že nové limity sú „kamuflážou“.
Ekonomika 06-06-2006

Mestá by mali ozelenieť

Politici v jednej z diskusií v rámci Zeleného týždňa 2006 zdôraznili úlohu mestských komunít pri zlepšovaní kvality ovzdušia.
Ekonomika 23-01-2006

Spotrebitelia chcú porovnateľné finančné služby

Popredné európske banky vyzvali na väčšiu harmonizáciu pravidiel ochrany spotrebiteľa v sfére produktov finančných služieb. Súčasná odlišnosť pravidiel vytvára pre spotrebiteľov, ktorí si želajú vybrať služby spoza hraníc, skutočné bariéry.