TÉMA: leiky

Podnikanie 06-08-2008

Viac informácií o liekoch na predpis

EÚ plánuje uvoľniť ruky farmaceutickým firmám pri poskytovaní informácií nekomerčnej povahy o liekoch na predpis. Je to jedna z najkontroverznejších zmien, ktorú bude obsahovať pripravovaný „farmaceutický balíček“ Európskej komisie.