TÉMA: lekári

Digitalizácia 12-10-2018

Zamknutá plechová skriňa vs. dátové centrum: Najväčšou hrozbou je zlyhanie ľudského faktora

V čase, keď sa elektronizuje ďalšia zo základných služieb štátu - zdravotníctvo, je treba myslieť aj na jej bezpečnosť. V kybernetickej oblasti sa ale tradične najpomalšie prispôsobuje ľudský faktor, ktorý zároveň predstavuje aj jedno z najväčších rizík v bezpečnosti.

Lekárske odbory prichádzajú s antikorupčnou kampaňou

Lekárske odborové združenie spustilo včera kampaň, ktorá má verejne označiť lekárov odmietajúcich úplatky.

Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

HPI analyzuje návrh z dielne LOZ týkajúci sa opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. K jednotlivým opatreniam uvádzajú autori konkrétne návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť.
Zdravotníctvo 16-01-2012

Odmeňovanie všeobecných lekárov

V analýze sa autor pozerá na financovanie všeobecných lekárov na Slovensku. Ponúka náhľad do systému sadzieb a ich rozdeľovania, nakoľko lekárov motivuje poskytovať zdravotnú starostlivosť efektívne a porovnáva našu situáciu s inými krajinami v regióne.

Slabinou lekárov je, že ich možnosti závisia od farmafiriem

Firmy musia byť natoľko objektívne, aby to nezneužívali a doktori musia byť natoľko sebavedomí, aby dokázali usmerniť svoj tok informácií viac voľne, nebyť závislý na jednom zdroji, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk anesteziológ MUDr. Peter Kenderessy.
Zdravotníctvo 20-12-2011

Lekári a ďalšie profesia majú po EÚ migrovať ľahšie

Komisia predpokladá, že dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch sa v nasledujúcich rokoch zvýši na viac ako 16 miliónov pracovných miest.
Zdravotníctvo 01-12-2011

Zdravotníctvo nie je pravé alebo ľavé

Zlého lekára v našom systéme nič neodhalí, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.

Transparentnosť v slovenskom zdravotníctve – neriešiteľná rovnica?

Blížiaca sa konferencia so širokým zastúpením hráčov v slovenskom zdravotníctve bude riešiť predovšetkým otázku ako dosiahnuť transparentné a nekorupčné vzťahy v sektore.
Ekonomika 08-04-2010

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou “poškodí pacientov s AIDS”

Nová dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou by mohla najchudobnejším pacientom na svete ešte viac sťažiť prístup k antivírusovým liekom informuje o tom humanitárna skupina Lekári bez hraníc.
Zdravotníctvo 17-09-2009

SAFS vzdeláva o vzťahoch farmabiznisu a lekárov

Aká spolupráca medzi lekárom a farmaceutickou spoločnosť je ešte etická a zákonná? Na takúto a podobné otázky odpovedá informačná brožura, ktorú vypracovala Slovenská asociácia farmaceutických spoločností (SAFS). Vedomosti si môžu zainteresovaní overiť v interaktívnych testoch.
Slovensko v EP 30-01-2009

Kratší pracovný čas lekárov – menej chýb

Lekári, ktorí pracujú v súlade s novou európskou smernicou o pracovnom čase robia menej chýb, ukázala britská štúdia.

Európski lekári sú na tom s IKT rôzne

Používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa stáva medzi všeobecnými lekármi dennou praxou. Zdieľanie informácií medzi lekármi a ďalšími aktérmi v zdravotníctve má ale v EÚ ešte stále veľké rezervy. Ukázal to nedávny prieskum.
Zdravotníctvo 25-03-2008

Nemeckí lekári zatvorili ambulancie

Niektorí Nemci sa musia po Veľkej noci zaobísť bez lekárskej starostlivosti. Lekári štrajkujú na protest proti vládnej politke a upozorňujú, že Nemecko čelí hrozbe akútneho nedostatku lekárov.
Zdravotníctvo 31-10-2007

Farmácia a lekári: otázky a odpovede k etickej spolupráci

SAFS so slovenskými lekármi spracovali dokument, ktorý sumarizuje najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.
Zdravotníctvo 02-05-2007

V rozhovoroch odkrývaná mozaika slovenskej medicíny

V týchto dňoch vyšla dvojjazyčná kniha venovaná osobnostiam lekárskeho povolania. Chce upozorniť na osobnosti slovenskej medicíny nielen doma ale aj v zahraničí a podporiť spoločenské postavenie a význam medicíny, vedy a výskumu, či vzdelania.
Zdravotníctvo 23-02-2007

O aktuálnych problémoch slovenského zdravotníctva

Slovensko očakáva zmeny vo fungovaní zdravotných poisťovní a čelí aj tlaku zdravotníkov na zvyšovanie ich miezd.
Sociálna politika 21-09-2006

Európsky ombudsman: Nemeckí lekári pracujú priveľa

Pohotovostné služby nie sú započítavané v nemeckých nemocniciach a klinikách ako pracovný čas. Európsky ombudsman žiada od Komisie aby zasiahla proti tomuto nariadeniu.
Zdravotníctvo 16-06-2006

Pediatria u nás a v Európe

Autorka sa venuje prehľadu zahraničných aktivít slovenských lekárov - pediatrov a porovnáva prístup k pediatrickej starostlivosti u nás a v ostatných členských štátoch EÚ.
Vzdelávanie 15-06-2006

Miesto SLK v sústavnom vzdelávaní lekárov

Analýza sa zaoberá potrebou celoživotného vzdelávania lekárov, identifikuje základné otázky s ním spojené, a porovnáva existujúci stav na Slovensku a v Európe.
Sociálna politika 07-02-2006

Lekári proti zahrnutiu zdravotníctva do smernice o službách

S blížiacim sa hlasovaním o smernici o službách v pléne Parlamentu sa aktivizujú lobistické skupiny. Zatiaľ čo zdravotnícki pracovníci sú proti návrhu zákona, združenia pacientov podporujú zahrnutie zdravotníckych služieb do smernice.