TÉMA: leru

Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Vzdelávanie 09-06-2010

Vytratí sa z vedeckého bádania kreativita?

Vedcov na elitných univerzitách znepokojuje rastúci trend financovať z fondov EÚ najmä tie projekty, pri ktorých je dopredu známe, že budú úspešné. Obávajú sa tak, že politické priority pripravia vedcov o kreativitu a slobodné myslenie.
Veda a inovácie 07-04-2006

Európske univerzity kritizujú návrh na založenie EIT

Ľudia s vyšším vzdelaním v Európe hovoria, že operačná štruktúra, ktorá je v súčasnosti navrhnutá pre Európsky technologický inštitút (EIT) povedie k „inštitucionálnej a intelektuálnej fragmentácii európskych univerzít“.