TÉMA: les

Čo pre nás robí les?

PDF na stiahnutie  

Lesy tvoria 40 percent územia EÚ a poskytujú množstvo ekosystémových služieb, ktoré prispievajú k zdraviu životného prostredia a ľudskému blahobytu.

Nové pravidlá pre obnoviteľné energie ohrozujú lesy

Viac lesov znamená nižšie tempo klimatických zmien. Ich vyrubovanie má naopak na klímu rovnaký vplyv ako spaľovanie iných fosílnych palív.
Klíma 08-09-2015

Ročne zničíme lesy vo veľkosti Grécka

Zastavením odlesňovania planéty by sme vyriešili skoro polovicu problémov s emisiami CO2.
Poľnohospodárstvo 28-10-2013

Zastavané oblasti tvoria 5 % plochy EÚ, lesy viac ako 40 %

Budovy, cesty a iné umelo zastavené plochy pokrývajú 5 % celkového povrchu EÚ, na Malte je to ale až 33 % územia krajiny. Najviac lesných plôch je vo Švédsku a Fínsku.
Regionálny rozvoj 20-09-2013

Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Stratégia pre lesy a súvisiace drevospracujúce odvetvia má prispieť k tvorbe pracovných miest na vidieku a zároveň chrániť ekosystémy.

Schopnosť európskych lesov absorbovať CO2 sa blíži k limitu

Schopnosť starnúcich európskych lesov zachytávať oxid uhličitý bude onedlho na hrane. Jedna z hlavných zbraní kontinentu voči globálnemu otepľovaniu je podľa odborníkov v ohrození.
Ovzdušie 05-03-2013

Lesy EÚ uchovávajú emisie CO2 vypustené za 9 rokov

V európskych lesoch sa uchováva približne 9 900 miliónov ton uhlíka. To sa rovná CO2, ktoré celá EÚ vypustí v priebehu 9 rokov. Zalesnené plochy ale nie sú súvislé, čo negatívne ovplyvňuje biodiverzitu.

Drevo tvorí polovicu obnoviteľných zdrojov v EÚ

Podľa európskych štatistík je hlavným obnoviteľným zdrojom energie používaným v EÚ drevo. V štyroch krajinách jeho podiel medzi obnoviteľnými zdrojmi prekročil 80 %.
Ekonomika 24-08-2012

Škrty prispievajú k rozsiahlym požiarom v Španielsku

Obmedzovanie výdavkov, ktoré zaviedla vláda v Španielsku na centrálnej i regionálnej úrovni, znamená nedostatok financií pre boj s devastujúcimi požiarmi v krajine. V Grécku vyšetrujú či situáciu nezhoršujú podpaľači protestujúci proti úsporným opatreniam.

Európa sa hlbšie zamyslí nad svojimi lesmi

Ministri z členských krajín EÚ a ďalších 19 európskych krajín sa pripravujú na rokovania, ktoré by mali v roku 2013 vyústiť do záväznej dohody o udržateľnom využívaní lesov. Európska komisia paralelne odštartuje rozhovory o prepracovaní politiky lesného hospodárstva.
Vonkajšie vzťahy 12-05-2010

OSN predpovedá zhoršenie biodiverzity

Amazonský prales, svetové koralové útesy a vnútrozemské vodné ekosystémy sa poškodzujú v takom rozsahu, že sa možno nikdy neobnovia. Ohrozuje sa tým aj život ľudí, ktorí sú od tohto ekosystému závislí, varuje OSN vo svojej správe.
Slovensko v EP 16-02-2009

Výnosy z emisií pôjdu aj na záchranu lesov

Podľa návrhu rezolúcie, o ktorej by mali dnes (16.2.) diskutovať poslanci EP, by sa mohla časť príjmov z obchodovania s emisiami vyčleniť na posilnenie politík zameraných proti odlesňovaniu, povedal pre EurActiv maďarský poslanec za EPP-ED Péter Olajos, spoluautor návrhu správy.