TÉMA: les

Klíma 08-09-2015

Ročne zničíme lesy vo veľkosti Grécka

Zastavením odlesňovania planéty by sme vyriešili skoro polovicu problémov s emisiami CO2.
Poľnohospodárstvo 28-10-2013

Zastavané oblasti tvoria 5 % plochy EÚ, lesy viac ako 40 %

Budovy, cesty a iné umelo zastavené plochy pokrývajú 5 % celkového povrchu EÚ, na Malte je to ale až 33 % územia krajiny. Najviac lesných plôch je vo Švédsku a Fínsku.
Regionálny rozvoj 20-09-2013

Komisia predstavila novú lesnú stratégiu

Stratégia pre lesy a súvisiace drevospracujúce odvetvia má prispieť k tvorbe pracovných miest na vidieku a zároveň chrániť ekosystémy.

Schopnosť európskych lesov absorbovať CO2 sa blíži k limitu

Schopnosť starnúcich európskych lesov zachytávať oxid uhličitý bude onedlho na hrane. Jedna z hlavných zbraní kontinentu voči globálnemu otepľovaniu je podľa odborníkov v ohrození.

Drevo tvorí polovicu obnoviteľných zdrojov v EÚ

Podľa európskych štatistík je hlavným obnoviteľným zdrojom energie používaným v EÚ drevo. V štyroch krajinách jeho podiel medzi obnoviteľnými zdrojmi prekročil 80 %.
Ekonomika 24-08-2012

Škrty prispievajú k rozsiahlym požiarom v Španielsku

Obmedzovanie výdavkov, ktoré zaviedla vláda v Španielsku na centrálnej i regionálnej úrovni, znamená nedostatok financií pre boj s devastujúcimi požiarmi v krajine. V Grécku vyšetrujú či situáciu nezhoršujú podpaľači protestujúci proti úsporným opatreniam.

Európa sa hlbšie zamyslí nad svojimi lesmi

Ministri z členských krajín EÚ a ďalších 19 európskych krajín sa pripravujú na rokovania, ktoré by mali v roku 2013 vyústiť do záväznej dohody o udržateľnom využívaní lesov. Európska komisia paralelne odštartuje rozhovory o prepracovaní politiky lesného hospodárstva.
Vonkajšie vzťahy 12-05-2010

OSN predpovedá zhoršenie biodiverzity

Amazonský prales, svetové koralové útesy a vnútrozemské vodné ekosystémy sa poškodzujú v takom rozsahu, že sa možno nikdy neobnovia. Ohrozuje sa tým aj život ľudí, ktorí sú od tohto ekosystému závislí, varuje OSN vo svojej správe.
Slovensko v EP 16-02-2009

Výnosy z emisií pôjdu aj na záchranu lesov

Podľa návrhu rezolúcie, o ktorej by mali dnes (16.2.) diskutovať poslanci EP, by sa mohla časť príjmov z obchodovania s emisiami vyčleniť na posilnenie politík zameraných proti odlesňovaniu, povedal pre EurActiv maďarský poslanec za EPP-ED Péter Olajos, spoluautor návrhu správy.