TÉMA: lesna

Ovzdušie 23-09-2011

Európsky vidiek sa vracia k drevu ako zdroju energie a práce

Drevo je v súčasnosti najviac používaným obnoviteľným zdrojom energie. Európska komisia sa však snaží nájsť ďalší spôsob ako regiónom pomôcť lepšie využívať potenciál energie z biomasy.