TÉMA: lesnictvo

Ekonomika 08-06-2021

Budaj: Zmena v riadení národných parkov by nemala u nového agrorministra naraziť na odpor

Návrh presunu správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov by nemal u Samuela Vlčana naraziť na odpor. Uvedomuje si, že plán vytvoriť autonómne národné parky je v programovom vyhlásení vlády. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Žaloba pre hlucháňa je podľa slovenských europoslancov odôvodnená

Zodpovedné úrady neprejavili ochotu riešiť situáciu v prospech ochrany hlucháňa hôrneho, chránené lokality boli v čase právneho konania Komisie voči Slovensku úmyselne narúšané, hovorí europoslanec Michal Wiezik. 
Ekonomika 19-09-2019

Europoslanci diskutovali o lesoch, Wiezik narazil na rozdielne názory vo vlastnej frakcii

Návrh rezolúcie o európskych lesoch, ktorú pripravili členovia frakcie Európskej ľudovej strany, bol podľa europoslanca Michala Wiezika klasickým prolesníckym stanoviskom bez širšieho kontextu. Predkladatelia jeho pozmeňovacie návrhy nezohľadnili, no uznesenie napokon stiahli. 
Energetika 12-10-2018

Komisia má plán pre biohospodárstvo. Biomase sa príliš nevenuje

Nový európsky akčný plán chce jednej strane prispieť k riešeniu zmeny klímy a demografie. Na druhej strane poukazuje na možné riziká intenzívnej poľnohospodárskej a lesníckej výroby.
biohospodarstvo biopaliva
Poľnohospodárstvo 24-10-2016

Biohospodárstvo: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Čo je biohospodárstvo? Aká je stratégia EÚ pre prechod na udržateľné biohospodárstvo? Ako je na tom Slovensko?

EIB požičia Slovensku na lesnícke projekty

Minister financií podpísal dohodu, na základe ktorej Európska investičná banka poskytne Slovensku úver v hodnote 120 miliónov eur. Tie sa použijú na spolufinancovanie projektov v oblasti rozvoja vidieka a lesníctva.
Poľnohospodárstvo 20-05-2011

Poslanci podporuju väčší podiel peňazí z agropolitiky pre lesy

Podiel agropolitiky vyhradený na ochranu lesov by sa mal zvýšiť, ale iba ak budú majitelia lesov dodržiavať pravidlá ochrany biodiverzity a životného prostredia. Uviedol to v rozhovore pre EurActiv grécky europoslanec Kriton Arsenis.

Európa sa hlbšie zamyslí nad svojimi lesmi

Ministri z členských krajín EÚ a ďalších 19 európskych krajín sa pripravujú na rokovania, ktoré by mali v roku 2013 vyústiť do záväznej dohody o udržateľnom využívaní lesov. Európska komisia paralelne odštartuje rozhovory o prepracovaní politiky lesného hospodárstva.
Poľnohospodárstvo 16-04-2008

PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

PPA otvorila ďalšie grantové kolo, v ktorom oprávnenými žiadateĺmi sú súkromníci obhospodarujúci lesy vo vlastníctve obcí, cirkví a súkromných vlastníkov. Termín vyprší 31. júla 2008.
Regionálny rozvoj 11-02-2008

PRV 2007-13: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (2008/PRV/01)

V prvej výzve sa pripája aj opatrenie z prioritnej osi 2, ktorá sa z veľkej časti venuje hlavne platbám za agroenvironment.
01-02-2008

PRV SR 2007-13: Modernizácia fariem (2008/PRV/01)

Výzva podporuje trojicu opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve. Pri modernizácii fariem ide o projekty znižovania nákladov, zlepšovania pracovných podmienok na farmách, modernizácie a zavádzania IKT. Dotácie podporia výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov i skladov a prispejú k zniživaniu strát.
Poľnohospodárstvo 14-12-2007

Strategické zámery v lesnom hospodárstve

Analýza charakterizuje dva hlavné dokumenty EÚ z oblasti lesného hospodárstva, menovite Lesnícku stratégiu a Akčný plán pre lesy. Rovnako popisuje iné aktivity EÚ v lesníctve a medzinárodný dialóg o udržateľnom lesníckom priemysle.