TÉMA: lesnictvo

Energetika 12-10-2018

Komisia má plán pre biohospodárstvo. Biomase sa príliš nevenuje

Nový európsky akčný plán chce jednej strane prispieť k riešeniu zmeny klímy a demografie. Na druhej strane poukazuje na možné riziká intenzívnej poľnohospodárskej a lesníckej výroby.
biohospodarstvo biopaliva
Veda a inovácie 24-10-2016

Biohospodárstvo: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Čo je biohospodárstvo? Aká je stratégia EÚ pre prechod na udržateľné biohospodárstvo? Ako je na tom Slovensko?
Podnikanie 04-03-2014

EIB požičia Slovensku na lesnícke projekty

Minister financií podpísal dohodu, na základe ktorej Európska investičná banka poskytne Slovensku úver v hodnote 120 miliónov eur. Tie sa použijú na spolufinancovanie projektov v oblasti rozvoja vidieka a lesníctva.

Poslanci podporuju väčší podiel peňazí z agropolitiky pre lesy

Podiel agropolitiky vyhradený na ochranu lesov by sa mal zvýšiť, ale iba ak budú majitelia lesov dodržiavať pravidlá ochrany biodiverzity a životného prostredia. Uviedol to v rozhovore pre EurActiv grécky europoslanec Kriton Arsenis.

Európa sa hlbšie zamyslí nad svojimi lesmi

Ministri z členských krajín EÚ a ďalších 19 európskych krajín sa pripravujú na rokovania, ktoré by mali v roku 2013 vyústiť do záväznej dohody o udržateľnom využívaní lesov. Európska komisia paralelne odštartuje rozhovory o prepracovaní politiky lesného hospodárstva.
Rozvojová politika 16-04-2008

PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

PPA otvorila ďalšie grantové kolo, v ktorom oprávnenými žiadateĺmi sú súkromníci obhospodarujúci lesy vo vlastníctve obcí, cirkví a súkromných vlastníkov. Termín vyprší 31. júla 2008.
Regionálny rozvoj 11-02-2008

PRV 2007-13: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (2008/PRV/01)

V prvej výzve sa pripája aj opatrenie z prioritnej osi 2, ktorá sa z veľkej časti venuje hlavne platbám za agroenvironment.
01-02-2008

PRV SR 2007-13: Modernizácia fariem (2008/PRV/01)

Výzva podporuje trojicu opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve. Pri modernizácii fariem ide o projekty znižovania nákladov, zlepšovania pracovných podmienok na farmách, modernizácie a zavádzania IKT. Dotácie podporia výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov i skladov a prispejú k zniživaniu strát.
Regionálny rozvoj 14-12-2007

Strategické zámery v lesnom hospodárstve

Analýza charakterizuje dva hlavné dokumenty EÚ z oblasti lesného hospodárstva, menovite Lesnícku stratégiu a Akčný plán pre lesy. Rovnako popisuje iné aktivity EÚ v lesníctve a medzinárodný dialóg o udržateľnom lesníckom priemysle.