TÉMA: liberalizacia

Energetika 05-05-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)

Regulácia v sektore energetiky na Slovensku sa značne líši od iných krajín EÚ vrátane Českej republiky. Pri jej výkone EÚ uprednostňuje motivačné metódy, najčastejšie ide o price-cap, ktorá sa aplikuje aj u nás.
Fosílne palivá 02-05-2014

Rusko sa WTO sťažuje na tretí energetický balík

Rusko podalo na pôde Svetovej obchodnej organizácie sťažnosť na Európsku úniu (EÚ) pre údajnú diskrimináciu energetických spoločností z tretích krajín, ktorá vyplýva z opatrení tretieho liberalizačného balíka.
Energetika 28-04-2014

Skúmanie regionálneho prístupu k energetickým politikám EÚ

Pri hľadaní energetických riešení v celej EÚ, ktoré vyhovujú potrebám všetkých 28 členských štátov rovnako, sú regionálne riešenia zhotovené podľa špecifických preferencií určitých častí Európy sľubnou a komplementárnou alternatívou.
Energetika 21-02-2014

Íri nerealizovali unbundling, končia na súde

Európska komisia podala na Súdny dvor podnet voči Írsku z dôvodu neúplnej transpozície liberalizačnej smernice o elektrine z roku 2009. Zároveň navrhla stanoviť dennú pokutu vo výške viac ako 20 tisíc eur.
Energetika 13-02-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)

Pri porovnaní českého a slovenského trhu s energiami sa potvrdzuje viacero podobností, ale aj rozdielov vrátane zásadných. Porovnanie finančných ukazovateľov napríklad spochybňuje opodstatnenosť cenovej regulácie na Slovensku.
Energetika 28-11-2013

Pri budovaní trhu s energiami potrebujeme aplikovať politiky do praxe

Hoci EÚ nemôže zmeniť dlhodobé energetické trendy, môže ich ovplyvniť, zaznelo na Stredoeurópskej konferencii k energetike, ktorá sa konala v Bratislave. Odborníci z európskych i národných inštitúcií a firiem hovorili o pokroku, hlavných výzvach a smerovaní energetiky v Únii a regióne strednej Európy.
Energetika 13-08-2013

Na UK vytvorili model na predpovedanie vývoja ceny elektriny

Na Univerzite Komenského vytvorili unikátny model, prostredníctvom ktorého je možné predpovedať dopyt a cenu elektrickej energie. Zohľadňuje napríklad faktor vonkajšej teploty a odstávku jadrových zdrojov. Časti modelu už overili aj v praxi.
Daňová politika 10-06-2013

EK nás upozornila na sieťové poplatky a nejasnú cenotvorbu

Brusel odporučil Slovensku zlepšenia v energetike hneď v niekoľkých bodoch. Kritizuje cenotvorbu i vysoké sieťové poplatky. Pri porovnávaní cien treba dbať na koncovú ponúkanú cenu, vrátane poplatkov a daní, dobu viazanosti, nastavenie zľavy i región, kde odberateľ býva.
Energetika 23-05-2013

Lídri EÚ riešili otázky za bilión

Bilión eur je suma, ktorú je potrebné do roku 2020 investovať v sektore energetiky. Zároveň je to objem príjmov, ktorý ročne uniká na daňových podvodoch. Predstavitelia krajín EÚ diskutovali o dokončení vnútorného trhu s energiami, vysokých cenách elektriny a plynu a nástrojoch na podporu investícií.
Vonkajšie vzťahy 10-05-2013

Dohoda EÚ s USA: Filmári sú v strehu

Ešte pred schválením mandátu Európskej komisie na rokovania s Washingtonom varujú európski filmári pred rizikami liberalizácie pre európsky filmový priemysel.
Energetika 15-04-2013

EK a Svetová banka preveria bulharský trh s energiou

V priebehu apríla navštívi Bulharsko tím odborníkov Európskej komisie, aby na mieste posúdil stav na trhu s elektrinou a plynom. Reaguje tým na žiadosť bulharskej vlády. Legislatívne a finančné nezrovnalosti v zmluvách preverí misia zo Svetovej banky.

Chorváti investujú miliardy do produkcie elektriny

Chorvátska štátna spoločnosť pre elektrinu chce v najbližších rokoch investovať do produkcie elektriny asi 3,6 miliardy eur, čiastočne z vlastných zdrojov, z pôžičiek i spoluprácou so strategickými partnermi. Cieľom je dosiahnuť do roku 2017 energetickú sebestačnosť krajiny.

Chorváti investujú miliardy do produkcie elektriny

Chorvátska štátna spoločnosť pre elektrinu chce v najbližších rokoch investovať do produkcie elektriny asi 3,6 miliardy eur, čiastočne z vlastných zdrojov, z pôžičiek i spoluprácou so strategickými partnermi. Cieľom je dosiahnuť do roku 2017 energetickú sebestačnosť krajiny.
Fosílne palivá 18-12-2012

EK „pragmaticky“ zváži výnimky pre ruské plynovody

Ruský Gazprom sa snaží získať výnimky z pravidiel 3. liberalizačného balíka. Európska komisia takúto žiadosť posúdi „pragmaticky“. Rokovať budú už o pár dní na summite EÚ – Rusko.

Národné politiky narúšajú vnútorný energetický trh

Predstavitelia európskej a slovenskej energetiky diskutovali v Bratislave o rozvoji sektora, regionálnej spolupráci, posilnení bezpečnosti dodávok a dosiahnutí ekonomickej i environmentálnej udržateľnosti odvetvia.
Podnikanie 15-11-2012

EK: Je načase dobudovať vnútorný trh s energiou

Európska komisia vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri vykonávaní existujúcich predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Spolu s nimi mieni posilňovať práva spotrebiteľov a znižovať štátne zásahy, ktoré narúšajú fungovanie trhov.
Energetika 12-11-2012

Regulátori: Zmena dodávateľa energií je stále príliš dlhá

Európski energetickí regulátori upozornili, že zmena dodávateľa energií a tiež urovnávanie sporov trvá v krajinách EÚ stále príliš dlho.

Najnižšia tarifa za energiu nemusí nutne znamenať nižšie účty

Firmy v Británii budú musieť ponúkať svojim zákazníkom najnižšiu dostupnú tarifu. Podľa odborníkov to ale automaticky nemusí viesť k nižším účtom. Do hry totiž vstupuje mnoho ďalších politických opatrení.
Energetika 17-09-2012

Komisia chce byť pri jednotnom trhu s energiami ráznejšia

Podľa Európskej komisie má byť realizácia jednotného trhu s energiami prioritou. Upozorňuje na pretrvávajúcu koncentráciu výroby u dominantných producentov a nebezpečenstvo, že rozvoj trhu s energiami bude skôr závisieť od dotácií, než trhových faktorov.
Energetika 31-07-2012

Parlament schválil tretí energetický balíček

S oneskorením viac ako 16 mesiacov poslanci NR SR schválili energetické zákony, ktorými sa do národnej legislatívy implementujú smernice o plyne a elektrine z 3. energetického balíčka EÚ.
Energetika 20-07-2012

Regulačný úrad má byť silnejší a nezávislý

Pozícia energetického regulátora sa transpozíciou 3. liberalizačného balíka posilní tak, aby dokázal efektívne vykonávať kontrolu nad fungovaním trhu s energiami. Aké právomoci má úrad získať a odkiaľ sa vezmú financie na plnenie nových právomocí?
Energetika 19-07-2012

Unbundling: návrh zákona zodpovedá smernici, ale nie realite

Už v rokovaniach o podobe európskych smerníc Slovensko odmietalo model úplného vlastníckeho oddelenia a podporovalo alternatívne formy unbundlingu. V aktuálnom návrhu zákona o energetike však vláda niektorých zaskočila predložením toho najprísnejšieho modelu ako východiskového.
Energetika 18-07-2012

Cenová regulácia a otvorený trh sa dlhodobo vylučujú

Z dlhodobého hľadiska regulácia koncových cien za dodávky energií na konkurenčnom trhu neobstojí. Za určitých okolností navyše nemusí byť prínosom ani pre samotné domácnosti.
Energetika 17-07-2012

Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa

Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Podľa predložených návrhov zákonov naopak pribudnú nové povinnosti dodávateľom energií. O zmenách, ktoré posilnia postavenie spotrebiteľov hovorí analytik Michal Hudec.