TÉMA: lieku

Kongresy, stánky a darované perá

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve