TÉMA: lisabonská agenda

Doprava 23-05-2007

Mestá proti sociálnemu vylúčeniu

Európa sa musí zamerať na poskytnutie zvýšenej mobility pre svojich marginalizovaných občanov, aby dosiahla svoj lisabonský cieľ sociálnej inklúzie, ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. Vyzývajú k tomu zainteresované strany zo sektoru dopravy.
Veda a inovácie 26-10-2006

Lisabonská agenda: konečne na dobrej ceste?

Komisia 26. októbra zverejnila svoje predbežné hodnotenie obnovenej stratégie pre rast a pracovné miesta. Konečná verzia hodnotenia pokroku, dosiahnutom tento rok, bude zverejnená neskôr v decembri.
Veda a inovácie 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.
Veda a inovácie 30-03-2006

Averzia k reformám trhu práce pokračuje

Milióny pracovníkov šli 28. a 29. marca do štrajku vo Francúzsku, Nemecku a Veľkej Británii. Protestujú proti reformám trhu práce, ktoré sledujú vlády týchto krajín, pretože ich považujú za nevyhnutné pre vytvorenie pracovných miest a ekonomického rastu.
Veda a inovácie 24-03-2006

Malými krokmi k energetickej politike EÚ

Summit EÚ podporil väčšiu spoluprácu v energetickej politike, ale vyhol sa horúcim otázkam ako deregulácia trhu s energiou a cieľom udržateľnej energie.
Ekonomika 22-03-2006

Rusko-čínska dohoda o energii

Moskva a Peking súhlasili s rozšírením svojich energetických väzieb novými plynovodmi, ktorými by mal začať od roku 2011 prúdiť ruský zemný plyn do Číny. Dohoda bola podpísaná uprostred európskej neistoty spôsobenej pomalosťou vytvárania užšej energetickej spolupráce a rastúcou konkurenciou zo strany iných spotrebiteľov plynu.
Veda a inovácie 14-03-2006

Grasser varuje pred protekcionizmom

Nedávne intervencie vlády pri pokusoch o prebratie podnikov vo Francúzsku a Španielsku sú podľa ministra financií Rakúska Karl-Heinza Grassera dôvodom, aby Komisia konala.
Veda a inovácie 07-03-2006

Odbory a MVO-čky za viac udržateľného rozvoja

EÚ by mala umiestniť sociálne a environmentálne ciele do centra lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta, tvrdia účastníci konferencie, zorganizovanej ETUC, Sociálnou platformou a Európskym environmentálnym úradom.
Budúcnosť EÚ 28-02-2006

Koniec „obdobia reflexie“ v nedohľadne

Predsedníctvo Rakúska v EÚ zľahčuje výzvy po konci obdobia reflexie a opätovnom napojení na potreby občanov a ekonomiky EÚ.