TÉMA: Lisabonská stratégia

Veda a inovácie 06-10-2009

Regióny Európy majú pomôcť pri revízii Lisabonskej stratégie

Lisabonská stratégia, podľa ktorej sa má EÚ sa stať najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou, je podľa názoru lokálnych a regionálnych orgánov neflexibilná a neberie dostatočne do úvahy regionálne rozdiely jednotlivých európskych krajín.
Budúcnosť EÚ 20-12-2006

Nemecké predsedníctvo EÚ v skratke

1. januára 2007 preberie Nemecko od Fínska rotujúce predsedníctvo. EurActiv prináša najvýznamnejšie linky na priority, aktérov a dôležité dátumy Nemeckého predsedníctva.
Veda a inovácie 08-08-2006

EÚ oprášila stratégiu trvalo udržateľného rozvoja

Obnovená stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ bola prijatá Európskou radou v júni 2006. Po piatich rokoch Únia prehodnocovala svoje postoje k tejto nanajvýš dôležitej problematike.
Ekonomika 19-06-2006

Nové záväzky pre udržateľný rozvoj

Lídri štátov EÚ posilnili previerku stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj požadovaním väčšiho zamerania na trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu. Vzťah medzi touto stratégiou a lisabonskou agendou však ostáva vágny.
Veda a inovácie 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.
Veda a inovácie 07-03-2006

Odbory a MVO-čky za viac udržateľného rozvoja

EÚ by mala umiestniť sociálne a environmentálne ciele do centra lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta, tvrdia účastníci konferencie, zorganizovanej ETUC, Sociálnou platformou a Európskym environmentálnym úradom.
Veda a inovácie 23-01-2006

Čas na posúdenie národných reformných programov

Komisia 25. januára zverejní svoje posudky reformných programov členských štátov. Priemyselný sektor považuje programy za málo ambiciózne.
Veda a inovácie 08-04-2005

Co změnil jarní summit Evropské rady na strategii sociálního začleňování?

Analýza sa venuje výsledkom Jarného summitu EÚ v súvislosti s revíziou Lisabonskej stratégie a jej dopadov na sociálnu kohéziu v EÚ.
Veda a inovácie 17-03-2005

Interview: Guy Verhofstadt

Belgický premiér Guy Verhofstadt odpovedá na otázky o svojej správe, kritizujúcej návrhy Komisie používať metódu otvorenej koordinácie a národné akčné plány na podporu Lisabonskej reformnej agendy.