TÉMA: lisabonska zmluva

Budúcnosť EÚ 03-03-2016

Aký vplyv bude mať Cameronova červená karta?

Cameronov návrh na zavedenie červenej karty by mal národným parlamentom dovoliť zablokovať európske návrhy. Toto opatrenie by sa však v praxi dotklo menej ako dvoch percent všetkých legislatívnych hlasovaní. A to navyše len za predpokladu, že národné vlády stratia moc nad svojimi parlamentmi.
Budúcnosť EÚ 06-05-2011

EÚ bude schopná konať v OSN efektívnejšie

„Vylepšenie“ zastúpenia EÚ vo Valnom zhromaždení OSN bude viesť ku koherentnejšej zahraničnej politike EÚ a povzbudí ďalšie regionálne organizácie aby tiež posilnili svoj profil, myslí si Eberhard Rhein, lektor ekonomických politík na maltézskej Stredomorskej akadémii pre štúdium diplomacie.
Budúcnosť EÚ 07-03-2011

Český a slovenský parlament po Lisabonskej zmluve

Publikácia je výstupom projektu "Nová rola národných parlamentov v rozhodovacom procese Európskej únie: predchádzajúce skúsenosti a nové výzvy v súvislosti s Lisabonskou zmluvou", ktorú realizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky vo Varšave a Nadáciou pre vedu a politiku v Berlíne, za finančnej podpory Heinrich-Böll-Stiftung.