TÉMA: ľudské zdroje

Ekonomika 22-10-2020

Kam s eurofondami na digitalizáciu a informatizáciu? Slovenskí experti vyberali priority

Výber oblastí, do ktorých v najbližších siedmich rokoch poputujú európske peniaze, stojí aj na slovenských expertoch. V oblasti informatizácie by financovanie podľa nich potrebovali hlavne oblasti budovania kapacít, inovačná podpora pre malé podniky, ale aj digitálna prepojiteľnosť.
Ekonomika 14-10-2020

Odborníci: Investície z reforiem Plánu obnovy sa musia v budúcnosti vrátiť

IT asociácia vidí v národnom pláne obnovy málo digitalizácie vo vzdelávaní, lekárka je k potenciálnym výsledkom v zdravotníctve skeptická, ak sa nebude riešiť personálne zabezpečenie. 
Ekonomika 20-08-2019

Ľudstvo žije nad pomery. Na naplnenie potrieb potrebujeme skoro dve planéty

Ľudstvo tento rok už 29. júla ľudia spotrebovalo viac zdrojov ako je planéta schopná za rok ponúknuť. Vysoká spotreba stojí za vymieraním druhov, eróziou pôdy aj nedostatkom vody.
InzerciaKomerčný obsah
Podnikanie 24-08-2010

Kríza ovplyvnila v spoločnostiach aj oblasť ľudských zdrojov

Kríza ovplyvnila v spoločnostiach aj oblasť ľudských zdrojov. Celosvetová hospodárska a finančná kríza zasiahla všetky oblasti v podnikaní. Globálna kríza v neposlednom rade výrazne ovplyvnila prijímanie nových legislatívnych pravidiel, na základe ktorých sa zmenili vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Podľa zakladateľky CEO WorldBlu, Inc.,...
24-08-2006

Zvyšujte kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov vďaka eurofonodom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny otvára 24. augusta 2006 novú výzvu na predkladanie projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu. Záujemcovia majú čas do 24. októbra 2006 podať projekt zvyšujúci napríklad kvalifikáciu zamestnancov.
22-06-2006

MŠ SR aktualizovalo príručku pre prijímateľov pomoci z ESF pre Bratislavský kraj

Aktualizované znenie má slúžiť ako pomoc pre orientáciu sa konečného prijímateľa / príjemcu pomoci po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu.
Veda a inovácie 10-02-2005

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – ľudské zdroje

Profesor Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, vo svojom príspevku na konferencii Minerva hovoril o strategických oblastiach rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku.
Ekonomika 10-02-2005

Od zdrojov ku kapitálu

Martin Krekáč, vedúci partner Amrop Jenewein Group Slovensko, si za hlavnú tému svojho príspevku na konferencii Minerva zvolil hľadanie spôsobu „premeny zdrojov na kapitál“.