TÉMA: majetok

Sociálna politika 17-03-2011

V medzinárodných rozvodoch v EÚ má byť poriadok

Novými nariadeniami sa má v majetkovom vyrovnaní rozvádzajúcich sa medzinárodných párov zaviesť väčšia právna istota a zamedziť praxi, kedy bohatší partner oslovoval súd, kde očakával pre neho výhodnejší rozsudok.

EÚ: Štáty by mali konfiškovať majetok mafiánov efektívnejšie

Eurokomisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Reding nalieha na členské štáty, aby dôslednejšie uplatňovali pravidlá, ktoré členským štátom Únie umožňujú skonfiškovať zisk z trestnej činnosti v zahraničí. Doteraz tak urobila len necelá polovica krajín EÚ.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

Predaj či prenájom majetku obce je v podstate opakom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania. Na jednej strane transakcie stojí predávajúci, teda mesto, a na druhej strane záujemca o kúpu. Pri nakladaní s majetkom obce existuje priestor pre korupciu.
Mobilita 19-07-2006

Kramerová verzus Kramer na spôsob EÚ

Komisia 17. júna predstavila dva návrhy, zamerané na zjednodušenie komplikovanej rozvodovej legislatívy v prípade párov, z ktorých jeden alebo obaja z manželov žijú v inej členskej krajine Únie, než je krajina ich pôvodu.