TÉMA: male

Veda a inovácie 10-12-2015

Čaká internetový predaj revolučný krok?

Včerajšie návrhy Európskej komisie majú zvýšiť predaj cez internet a zároveň posilniť dôveru spotrebiteľov. Podľa odhadov by sa tak európske HDP mohlo zdvihnúť o 4 miliardy eur.
Veda a inovácie 13-10-2015

Veda dostane nový zdroj financovania

Komisia včera predstavila novú „známku excelentnosti“. Inovatívne projekty, ktoré nezískajú financie z programu Horizont 2020, budú mať druhú šancu v podobe štrukturálnych a investičných fondov.
Podnikanie 25-09-2014

Francúzski zamestnávatelia presadzujú zásadnú reformu pracovného trhu

Naštartovanie domácej ekonomiky si vyžiada odstránenie 35-hodinového pracovného času, zvýšenie veku odchodu do dôchodku a zníženie minimálnej mzdy, vyhlásil včera najväčší francúzsky zväz zamestnávateľov MEDEF.
Podnikanie 23-07-2014

COSME: Ďalších 25 miliárd eur pre malé a stredné podniky

Vďaka dohode uzavretej včera medzi Komisiou a Európskym investičným fondom budú mať malé a stredné podniky v Európe prístup až k 25 miliardám eur dodatočného financovania.
Vonkajšie vzťahy 02-07-2014

TTIP je príležitosťou pre malé podniky

Otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku vytvorí množstvo obchodných príležitostí. Európski vyjednávači by preto mali prijať perspektívu pre malé podniky, hovorí David Caro Z Európskej aliancie malých podnikov.

Talianska vláda chce stimulovať splatením faktúr súkromným firmám

Odchádzajúca vláda chce súkromným firmám splatiť 40 miliárd eur a súčasne neprekročiť limity stanovené pre verejné financie.
Podnikanie 29-11-2012

Komisárka vidí úspory energie ako cestu z krízy

Podľa komisárky pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard by zvyšovanie energetickej efektívnosti mohlo slúžiť nielen ako nástroj znižovania emisií, ale tiež cesta z ekonomickej krízy.
Veda a inovácie 24-08-2012

Inovačným firmám v Británii vláda ponúkla 20 miliónov eur

Britská vláda zriadila nový fond zameraný primárne na malých a stredných podnikateľov s rozpočtom 44 miliónov eur. Tie budú môcť použiť na rôzne nízkouhlíkové inovácie. Obchodovanie s emisiami v EÚ zatiaľ veľa nových inovácií vo veľkých firmách neprinieslo.
Podnikanie 17-01-2012

Až 85 % nových pracovných miest vytvárajú malé podniky

V období rokov 2002 až 2010 európske malé a stredné podniky vytvorili 85 percent čistých nových pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie Európskej komisie o základnom prínose drobných firiem pri tvorbe príležitostí.
Podnikanie 25-11-2011

Grécko chce pomoc EÚ pri čerpaní eurofondov

Atény budú potrebovať technickú asistenciu ak majú zvýšiť svoju kapacitu absorbovať prostriedky z EÚ určené na regionálny rozvoj. V Európskom parlamente to uviedol grécky minister pre rozvoj, konkurencieschopnosť a lodný priemysel.
Regionálny rozvoj 18-02-2011

Malé mestá sa spájajú, aby ich bolo viac počuť

Malé a stredne veľké mestá a obce sa dohodli na spolupráci. Chcú tak zvýšiť svoj vplyv na tvorbu politiky a rozhodnutí v EÚ tým, že ich bude viac počuť.
Veda a inovácie 25-01-2011

EÚ znižuje byrokraciu vo vede a výskume

Európska komisia prijala kroky, ktoré majú zjednodušiť financovanie výskumu a inovácií v EÚ. Cieľom je znížiť náklady a prilákať viac účastníkov, najmä spomedzi malých a stredných podnikov.
Podnikanie 08-11-2010

Malé inovatívne spoločnosti? EÚ ich chce „vypátrať“ pomocou regiónov

Mnohé malé podniky sú inovatívne, ale chýbajú im prostriedky a informácie na to, aby svoje inovatívne nápady dostali na trh. Najnovšie by však mohli pri pátraní po týchto „spiacich inovátoroch“ napomôcť regionálne úrady, uviedol v Európskom parlamente expert na túto problematiku.
Veda a inovácie 25-08-2010

Európsky súdny dvor skomplikoval plány na jednotný patent

Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť, Európsky súdny dvor vo svojom odporúčaní tvrdí, že vytvorenie jednotného európskeho patentu nie je v súlade so zmluvami EÚ. Rozhodnutie ESD tak pravdepodobne niekoľko rokov trvajúci proces ešte pozdrží.
Regionálny rozvoj 29-07-2010

Eurofondy podporujú kreatívne podnikanie v Berlíne

Hoci sa v nemeckom hlavnom meste nenachádza mnoho veľkých spoločností, malých inovatívnych firiem je tu naopak nesmierne veľa. Obzvlášť kreatívne odvetvie sa v Berlíne rozvíja rýchlejšie ako v iných mestách. Jedna z takýchto spoločností navyše berlínskym malým a stredným podnikom pomáha prekonať administratívne prekážky pri získavaní eurofondov.
Podnikanie 07-06-2010

Začínajúce biotechnologické firmy sa radšej obracajú na USA ako na EÚ

Snaživé európske biotechnologické firmy sa s prosbou o veľkú sumu rizikového kapitálu stále obracajú radšej na Spojené štáty. Tvrdia to predstavitelia EÚ, ktorí sa obávajú, že domáce talenty tak prejdú na druhú stranu Atlantiku.
Regionálny rozvoj 31-05-2010

Slovenské mestá a obce bilancujú

Tretí májový týždeň sa v Bratislave uskutočnil výročný snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Hlavnou témou jubilejného 20. ročníka bola najmä súčasná hospodárska kríza, jej dôsledky a riešenia.

Musíme zlepšiť povedomie o našom výskume a vývoji

Európa robí „vynikajúci“ výskum, ale nedarí sa jej to odkomunikovať verejnosti, povedala v interview pre EurActiv eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn. Zároveň chce premenovať výskumný program Európskej komisie FP8 na niečo, čo bude pre občanov zaujímavejšie, a prisľúbila, že viac sprístupní fondy pre malých podnikateľov.
Regionálny rozvoj 15-03-2010

Cyklotrasy financované z fondov EÚ pomáhajú mestám zviditeľniť sa

Projekt Cyklotrasy bez hraníc, financovaný z fondov Európskej únie, spája Slovensko s jeho susedmi Rakúskom a Maďarskom. Občania tak majú možnosť objavovať na bicykli zabudnutú históriu a zároveň tým prispievajú k ekologickému turizmu.

Malé podniky potrebujú lepší prístup k regionálnym fondom

Organizácia reprezentujúca malé a stredné podniky v Európe žiada prehodnotenie financovania regionálnych projektov zo strany EÚ tak, aby boli dostupnejšie aj pre malé spoločnosti.
Podnikanie 21-10-2009

Vyzbierané pokuty za kartely by mali ísť MSP

Pokuty za kartely vo výške troch miliárd eur by mohli nahradiť chýbajúce zdroje na poskytovanie úverov pre malé a stredné podniky (MSP). Európskej komisii to navrhol Christopher Leitl zastupujúci rakúsku úniu MSP.
Veda a inovácie 10-09-2009

V čase krízy sa fínske firmy zaujímajú viac o výskum

Firmy vo Fínsku prejavujú čoraz väčší záujem o výskum. Považujú ho za efektívnu stratégiu úniku z hospodárskej krízy. Pre porovnanie, Fínska agentúra Tekes dostáva v priemere o 40 percent viac návrhov projektov než v minulom roku.
Podnikanie 07-05-2009

EÚ sa zle stará o malé firmy

EÚ sa snaží podporovať malé a stredné podniky viacerými novými nástrojmi a politikami – podľa štúdie však bez konkrétnych výsledkov.
Ekonomika 05-05-2009

Hospodárska kríza: Slovensko má niekoľko plusov

Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva počas verejnej diskusie zdôraznil, že Slovensko má niekoľko výhod v boji proti kríze – vysoký rast HDP v uplynulých rokoch, prijaté reformy a euro. „Nevidím našu budúcnosť negatívne,“ povedal počas diskusie. Opatrenia, ktoré prijala vláda na podporu systémovo dôležitých projektov bránil slovami: „Chceme podporovať veľké projekty, aby sa najedli aj tí malí (podnikatelia).“