TÉMA: malta

10-05-2003

Malta před branami Evropské unie

Autor si všíma dôvody opatrného postoja Malty k vstupu do Európskej únie a v analýze načrtáva cestu ostrova do EÚ.