TÉMA: manažment

Regionálny rozvoj 02-12-2014

Prieskum: Názory na externý projektový manažment

Až 92% respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu realizovaného Slovenskou asociáciou grantových poradcov v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.
Podnikanie 05-03-2012

EÚ rieši nerovnosť žien v platoch aj vo vedúcich pozíciách

Ženy v EÚ stále zarábajú asi o 16,4 % menej než muži. Európske inštitúcie sa snažia zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Komisia dnes predstaví odporúčania ako zvýšiť zastúpenie žien v najvyššom firemnom manažmente. Otáznik visí nad návrhom o zavedení kvót.
Obehová ekonomika 02-02-2010

EÚ sa “prehrabe” v odpadoch

Európska komisia navrhne vytvorenie špeciálneho úradu, ktorý preskúma, ako dokážu členské štáty vynútiť ustanovenia, ktoré definuje európska legislatíva o odpadoch. Tému odpadov dnes upravuje cca 60 európskych nariadení, smerníc a opatrení.
Obehová ekonomika 04-12-2008

Komisia otvára diskusiu o bio odpade

Európska komisia publikovala zelenú knihu o manažmente biologického odpadu. Ak sa bio odpad voľne rozkladá, produkuje emisie metánu, ktoré sú z hľadiska klimatických zmien pre atmosféru 23-násobne nebezpečnejšie, než CO2.
Obehová ekonomika 22-10-2008

Ministri podporili energeticky efektívne spaľovanie odpadu

Ministri životného prostredia odobrili novú smernicu o odpadoch a jasnejšie definovali prirotný rebríček jeho spracovania. Zhodli sa, že spaľovaním možno získať energiu, ktorá prispeje nielen k šetreniu fosílnymi palivami, ale aj k redukcii tvorby emisií skleníkových plynov z odpadových skládok. Lekárske a environmentálne organizácie sú nespokojné.

Vymenia Američania Kosovo za Afganistan?

Američania kritizujú Európu, že sa nedostatočne angažuje v Afganistane. Objavili sa úvahy, že USA podmienia svoje zotrvanie v Kosove väčším príspevkom európskych krajín v Afganistane.

MO SR ponúkne pre krízový manažment EÚ 8 jednotiek

V rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky je jednou z hlavných priorít budovanie vojenských spôsobilostí členských krajín pre operácie medzinárodného krízového manažmentu. Minister obrany František Kašický včera predložil vláde Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2008 až 2010 vrátane Stanoviska k Návrhom Cieľov síl 2008 a Aktualizácie uznesení vlády k zosúladeniu príspevkov Slovenskej republiky do budovania vojenských spôsobilostí NATO a EÚ.
Ovzdušie 11-10-2006

Komunálny manažment 2006: Kde hľadať zdroje a ako ich využívať?

Na konferencii Komunálny manažment 2006 sa tretí raz stretnú ľudia zo samosprávy, projektoví manažéri, finančníci a konzultanti zaujímajúci sa o komunálne a regionálne projekty. Konferencia sa koná 12. októbra 2006 v Bratislave.