TÉMA: marginalizované

Sociálna politika 18-07-2008

Spolupráca slovenských a maďarských Rómov

Slovensko maďarská spolupráca má pomôcť aktívnejšie zlepšovať situáciu Rómov v oboch krajinách. Z návštevy zástupcov maďarských Rómov na Slovensku vzišla iniciatíva spoločnej expertnej skupiny, ktorá by vypracovala hlavné tézy spolupráce a postupne ich prenášala do agendy oboch vlád.
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.
Sociálna politika 26-02-2007

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa mapuje na základe rozsiahleho empirického výskumu životné podmienky Rómov na Slovensku.