TÉMA: marketing

Podnikanie 05-11-2008

Využitie marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku

Malé a stredné majú oproti veľkým nadnárodným korporáciám veľké množstvo výhod, vďaka ktorým môžu tieto podniky prežívať a prosperovať v tvrdej konkurencii. Flexibilná reakcia na požiadavky zákazníkov, inovácie, nižšie administratívne náklady, kvalita práce a tradícia sú hlavné silné stránky MSP. Na druhej strane stoja slabé stránky MSP medzi nimi aj značne obmedzené prostriedky na marketing svojich produktov a služieb.
Veda a inovácie 15-07-2006

Automatizácia marketingu v bankovníctve

Analýza sleduje spôsoby, ako maximalizovať výsledky marketingových kampaní v bankovníctve prostredníctvom získavania informácií o zákazníkoch.