TÉMA: matematika

Veda a inovácie 03-10-2008

Bez matematiky bude EÚ stratená

Predstavitelia veľkých európskych podnikov vyzvali na rozvíjanie spolupráce medzi školami a súkromnými firmami. Cieľom partnerstiev sa má stať najmä podporovanie záujmu študentov a žiakov o matematiku, prírodné vedy a technológie. Podnikatelia tvrdia, že ak sa preferencie študentov nezmenia, EÚ bude čoskoro čeliť nedostatku odborníkov v týchto oblastiach.