TÉMA: material

Vonkajšie vzťahy 29-11-2010

Wikileaks zverejnili citlivý diplomatický materiál

Na internet sa včera dostalo približne 200 tajných depeší a správ, kde americkí diplomatickí zástupcovia otvorene hodnotia a kritizujú medzinárodných politických predstaviteľov. V priebehu nasledujúcich mesiacov plánuje Wikileaks zverejniť až 250 tisíc podobných správ. Podľa Spojených štátov tým stránka ohrozuje ich vzťahy so spojencami.
Vonkajšie vzťahy 16-08-2010

USA sa nepáči postoj Turecka voči Iránu a Izraelu

Americký prezident Barack Obama Turecko varoval, že pokiaľ nezmení svoj postoj voči Izraelu a Iránu, Spojené štáty im s veľkou pravdepodobnosťou nepredajú vojenský materiál, o ktorý žiadali.
Ekonomika 26-08-2009

Nemecký priemysel upozorňuje na nedostatok surovín

Nemecku hrozí výpadok v zásobách komodít. Čiastočne to spôsobil deformovaný obchod, ktorý propagoval vývoz surovín z Európy (napríklad kovu zo šrotovísk), tvrdí nemecká priemyselná asociácia BDI.
Podnikanie 15-01-2009

EÚ bude mať jednotný trh s vojenským materiálom

Európsky parlament dal zelenú aj druhej z dvoch smerníc o vytvorení jednotného trhu s komoditami, ktoré sa využívajú v oblasti vojenskej obrany. Spoločné ustanovenia sa budú dotýkať najmä pravidiel pre zadávanie verejných objednávok.