TÉMA: maternice

Slovensko v EP 11-02-2008

Témou roka je boj proti rakovine krčka maternice

Pokračovanie kampane o boji proti rakovine krčka maternice zavítalo po Európskom parlamente aj do Národnej rady.
Slovensko v EP 22-01-2008

Ochrana pred rakovinou existuje, využíva sa málo

V rámci celoeurópskej iniciatívy boja proti rakovine krčka maternice sa na Slovensku pripravuje centrum, ktoré by zabezpečovalo organizované predvolávanie pacientiek na preventívnu prehliadku.