TÉMA: MDPT

Doprava 14-02-2007

MDPT podporí výskum a vývoj elektronickej komunikácie a poštových služieb

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR poskytne dotáciu 5 mil. korún na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.