TÉMA: mdž

Sociálna politika 08-03-2016

Ženy v priemere pracujú o 5 týždňov v roku viac ako muži

Starostlivosť o domácnosť a deti stále ostáva najmä na pleciach žien a prispieva k sociálnym nerovnostiam.
Sociálna politika 10-03-2014

Platovú nerovnosť živia predsudky aj netransparentnosť

Európska komisia prijala odporúčanie, v ktorom žiada členské štáty EÚ, aby sa v snahe o odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov zasadili o zvýšenie transparentnosti miezd.

EÚ vyzýva na boj proti ženskej obriezke

Štúdia inštitútu EIGE potvrdzuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je nadnárodným javom, avšak prístupy jednotlivých krajín k tejto problematike sú rozdielne. Na Slovensku sa jej nevenuje pozornosť v rámci otázok rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách ani migračnej politiky.
Daňová politika 08-03-2010

Východná Európa vníma MDŽ rozporuplne

Východoeurópanom nad 35 rokov Medzinárodný deň žien stále asociuje komunistickú propagandu, červené karafiáty a „oslavujúcich“ opitých mužov. Tento sviatok však symbolizuje ženskú emancipáciu a na východe EÚ postupne získava novú legitimitu.
Slovensko v EP 16-03-2009

Anna Záborská: Žena by nemala byť v politike len preto, že nosí sukňu

Pri príležitosti konferencie v EP venovanej téme žien v politike a postoji žien k európskym voľbám sme sa rozprávali s predsedníčkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu Annou Záborskou (EĽS-ED, KDH). V ňom tvrdí, že kvóty pre ženy v politike považuje za "dehonestujúce" a treba zmeniť skôr postoj spoločnosti. Vo výbore sa jej, ako hovorí, na rozdiel od minulosti podarilo "zachovať určitú štábnu kultúru". Vysvetľuje tiež, prečo nemohla hlasovať za vlastnú správu o medzigeneračnej solidarite a vo videu hovorí o tom, ako by spoločnosť mala takúto solidaritu ohodnotiť .
Rovnosť šancí 08-03-2009

EÚ pred voľbami študovala ženy – voličky

Európania veria, že ženy v politike majú pozitívny vplyv na rozhodovanie. Nepodporujú ale povinné kvóty na zvýšenie zastúpenia žien v Európskom parlamente.
Kultúra a médiá 07-03-2008

Ženský aspekt medzikultúrneho dialógu

Úloha žien v spoločnosti je pre medzikultúrny dialóg kľúčová, odznelo v predvečer Medzinárodného dňa žien na pôde Európskeho parlamentu. Diskutovalo sa o úlohe žien v dialógu medzi kultúrami a rodovej rovnosti v politikách EÚ a členských štátov.
Sociálna politika 15-03-2007

Parlament za väčšiu rodovú rovnosť

Spravodajkyňa výboru EP pre práva žien Amalia Sartoriová zverejnila svoju správu o trojročnej cestovnej mape Európskej komisie k rodovej rovnosti, ktorá Komisiu vyzýva k „praktickým krokom“ na nápravu 15%-ného deficitu, ktorý existuje medzi priemernými mzdami mužov a žien v EÚ.
Vonkajšie vzťahy 08-03-2006

Ako sa majú turecké ženy?

Postavenie žien v Turecku je stále sporné, niektoré údaje však vzbudzujú opatrný optimizmus.