TÉMA: medicína

Veda a inovácie 19-06-2017

Za rozvojom medicínskej technológie dnes stoja malé a stredné podniky

Európsky týždeň medicínskych technológií, ktorý tento týždeň prebieha naprieč Európou, poukazuje na hodnotu inovácií v zdravotníctve.
Vzdelávanie 13-12-2012

EÚ investuje do výskumu neurodegeneratívnych ochorení

Európska únia investuje v rámci nových výziev 25 miliónov eur do výskumu neurodegeneratívnych ochorení, akými sú napríklad Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Nové výzvy sú príležitosťou aj pre slovenských vedcov.
Vzdelávanie 02-10-2012

Ak toto nezaberie, skúsime niečo iné

Personalizovaná medicína sa pýta, ako zvýšiť úspešnosť liečby u konkrétneho pacienta, na rozdiel od klasickej, ktorej ide o vyliečenie väčšiny pacientov s rovnakou diagnózou.
Veda a inovácie 27-06-2012

Na Slovensku vznikne špičkové vedecké centrum molekulárnej genetiky

Molekulárna genetika je príkladom odvetvia, v ktorom by kvalitné ľudské kapacity slovenskej vedy mohli držať krok so svetovou špičkou, ak by mali k dispozícii adekvátne technické vybavenie. Práve preto spojil vedecký a súkromný sektor svoje sily, aby vybudoval špičkové vedecké centrum molekulárnej genetiky, prvé svojho druhu na Slovensku.
Zdravotníctvo 27-10-2011

Umierať pre rast?

Neustále sme bombardovaní informáciami o domnelých rizikách alebo ochranných účinkoch toho či oného jedla, doplnkov potravy, chemikálií, liekov alebo aktivít. Napríklad článok v júlovom vydaní The Annals od International Medicine tvrdil, že ľudia, ktorí pracujú aspoň 11 hodín denne, majú o 67 % vyššie riziko výskytu srdcového infarktu, prípadne iných srdcových chorôb, ako ľudia, ktorí pracujú 7-8 hodín denne.
Podnikanie 29-03-2011

Spor o rastlinné liečivá vrcholí

Dôkladná implementácia európskeho zákazu neregistrovaných liečivých byliniek bude zložitá. Podľa výrobcov sa to odrazí v množstve súdnych sporov.
Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Veda a inovácie 16-09-2009

EÚ podporí medicínsky výskum ďalšími miliónmi eur

Z prostriedkov Európskych spoločenstiev sa vyčlení 156,3 mil. eur, ktoré budú určené na podporu inovatívnej medicíny a výskumu nových druhov liekov. Podporia sa projekty v rámci Iniciatívy za inovatívnu medicínu (IMI), ktoré budú mať podobu verejno-súkromných partnerstiev.
Veda a inovácie 19-06-2009

Európsky biomedicínsky výskum stagnuje

Tempo výskumu nových liečiv sa spomaľuje a hrozí jeho dočasné zastavenie, varujú experti. Východisko vidia v harmonizácii pravidiel pre prístup do siete európskych biobánk, kde sa skladujú krvné vzorky a tkanivá pacientov.
Veda a inovácie 19-05-2009

EÚ investuje milióny eur na „inovatívnu medicínu“

Európsky farmaceutický priemysel a Európska komisia otvárajú spoluprácu v hodnote stoviek miliónov eur. Jej cieľom bude medicínsky výskum, pričom nové poznatky by mali byť promptne uvádzané na trh a čo najskôr by sa mali dostať k lekárom a ich pacientom.

Komisia podporila telemedicínu

Európska komisia vyzvala členské krajiny, aby prekonali legislatívne prekážky, ktoré bránia poskytovaniu lekárskej starostlivosti na diaľku, teda prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Telemedicína, je zatiaľ nevyužitým trhom, ktorý ma nielen potenciál tvoriť zisk, ale predovšetkým skvalitniť služby európskym pacientom.

Informačné technológie zvyšujú kvalitu života seniorov

EÚ bude prostredníctvom informačných a komunikačných technológií zvyšovať kvalitu života starších a zdravotne postihnutých občanov. Slovensko sa k tomuto projektu zatiaľ nepripojí.
Slovensko v EP 25-04-2007

Zvada kvôli etickým aspektom génovej terapie

Aliancia niektorých stredo-pravých a zelených poslancov trvá na tom, aby boli do textu navrhovaného nariadenia o génovej terapii zakomponované prvky etickej záruky. Stoja tak v opozícii voči kompromisnému legislatívnemu balíčku schválenému Komisiou, Radou, farmaceutickým priemyslom a organizáciami pacientov.
Zdravotníctvo 07-03-2006

Európanov znepokojujú medicínske omyly

Prvý prieskum o vnímaní a skúsenostiach občanov s medicínskymi omylmi v EÚ ukázal, že takmer 80% Európanov považuje medicínske omyly za vážny problém svojej krajiny.
Zdravotníctvo 06-02-2006

Vízia zdravotníctva do roku 2050

Zdravotnícka platforma Health First Europe vydala knihu, ktorá prináša víziu budúcnosti zdravotníckej politiky. Autori svoju prácu označili za „provokujúcu k zamysleniu“.