TÉMA: medicínske

Zdravotníctvo 12-01-2012

Medicínskym pomôckam svitá na ťažšie časy

Bezpečnosť prsných implantátov by nemala byť posudzovaná pod rovnakou schémou ako toastovače, tvrdia odborníci.
Zdravotníctvo 09-05-2008

Komisia preverí trh s medicínskymi pomôckami

Komisia spustila konzultácie o zosúladení legislatívy upravujúcej trh s medicínskymi pomôckami ako sú injekčné striekačky či kardiostimulátory.
Zdravotníctvo 03-05-2006

Medicínske sporiace účty

Analýza sa venuje definícii medicínskych sporiacich účtov ako systému individuálnych sporiacich účtov, obmedzených len na zdravotnú starostlivosť. Autor tvrdí, že ich postupné zavedenie môže vytvoriť stabilizovaný a finančne udržateľný systém zdravotnej starostlivosti v EÚ.