TÉMA: medzikultúrny

Kultúra a médiá 28-11-2008

Regióny sú pre medzikultúrny dialóg kľúčové

Miestne a regionálne orgány majú bohaté skúsenosti týkajúce sa podpory medzikultúrneho dialógu, tvrdí vo svojom stanovisku Výbor regiónov.
Kultúra a médiá 19-11-2008

Končí sa Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Viac ako 600 účastníkov z celej Európy hodnotilo v Paríži končiaci sa Európsky rok medzikultúrneho dialógu. Cieľom záverečnej konferencie bolo pozrieť sa na budúcnosť Európy optikou kultúrnej rôznosti.
Kultúra a médiá 03-11-2008

V Nitre zložili “Mozaiku kultúr”

Nitra bola dejiskom prvého ročníka mnohokultúrneho festivalu „Mozaika kultúr“. Podujatie sa konalo v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu.
Vonkajšie vzťahy 03-06-2008

Európski „jazykári“ sa budú učiť po čínsky

Počas nasledujúcich štyroch rokov pocestuje do Číny spolu 600 pedagogických pracovníkov - učiteľov cudzieho jazyka a riaditeľov škôl. Komisár Orban chce, aby sa Európania zdokonalili v čínskom jazyku a lepšie pochopili tamojšiu kultúru.
Budúcnosť EÚ 06-05-2008

Únia sa so záchranou planéty obracia na náboženstvá

Vedúce osobnosti EÚ sa stretli s náboženskými vodcami, aby im pomohli mobilizovať spoločnosť k záchrane planéty a aby diskutovali o rešpekte medzi rôznymi vierovyznaniami.
Kultúra a médiá 07-04-2008

Fotosúťažou k medzikultúrnemu dialógu

Európski amatérski fotografi sa môžu zapojiť do fotosúťaže "Stretnutie kultúr na našej ulici". Ide o ďalšiu zo série aktivít v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu. Ceny majú hodnotu 15tis. eur.
Slovensko v EP 07-03-2008

Záborská: Problémom nie je súžitie kultúr, ale ich miešanie

Predsedníčka Výboru pre práva žien EP Anna Záborská predsedala konferencii o úlohe žien v medzikultúrnom dialógu a uplatňovaní rodového hľadiska v práci parlamentov členských štátov. EurActiv.sk sa s ňou pri tejto príležitosti rozprával Bruseli.
Kultúra a médiá 07-03-2008

Ženský aspekt medzikultúrneho dialógu

Úloha žien v spoločnosti je pre medzikultúrny dialóg kľúčová, odznelo v predvečer Medzinárodného dňa žien na pôde Európskeho parlamentu. Diskutovalo sa o úlohe žien v dialógu medzi kultúrami a rodovej rovnosti v politikách EÚ a členských štátov.
Kultúra a médiá 16-01-2008

Sýrsky muftí: Žiaden „kultúrny konflikt”

Sýrsky Muftí neverí v kultúrny konflikt medzi islamom a Západom. Podľa neho „všetci spolu budujeme jednu kultúru". Ako prvý z náboženských lídrov vystúpil pred Európskym parlamentom.
Slovensko v EP 15-01-2008

Rok 2008: Zmluva, euro a medzikultúrny dialóg

Dôležité udalosti tohto roka poznamenajú aj politické dianie v Európskom parlamente. Na Slovensku ich bude približovať verejnosti rôznymi akciami Informačná kancelária EP na Slovensku.
Kultúra a médiá 10-01-2008

ERMD: Dialóg s Islamom je kľúčový

Kľúčovou časťou európskeho roka medzikultúrneho dialógu bude diskusia medzi Kresťanstvom a Islamom. ERMD už bol slávnostne otvorený v slovinskej Ľubľane.
Kultúra a médiá 03-01-2008

Medzikultúrny dialóg vs. mutlikultúrna slepota

Európsky rok medzikultúrneho dialógu sa v Nemecku začal rozpačito. Premiér spolkovej krajiny Hessensko, usilujúci o nový mandát, vyhlásil, že Nemci sú v mene medzikultúrnej tolerancie slepí k agresii mladých imigrantov.