TÉMA: medzinarodny sudny dvor

Budúcnosť EÚ 04-02-2015

Srbi ani Chorváti genocídu nespáchali

Rozhodol o tom Medzinárodný súdny dvor, ktorý zároveň konštatoval, že na oboch stranách dochádzalo k vojnovým zločinom.
27-02-2012

Srbsko a Kosovo zblížila poznámka pod čiarou

V piatok sa Kosovo a Srbsko dohodli na forme regionálnej spolupráce. Dohoda je zároveň podmienkou udelenia štatútu kandidátskej krajiny Srbsku.