TÉMA: medziregionálna

Regionálny rozvoj 17-05-2007

Výbor regiónov hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu

Európska územná spolupráca je tretím cieľom novej kohéznej politiky. Výbor regiónov chce posilniť svoje odborné kapacity a hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu.