TÉMA: medzirezortna

Veda a inovácie 13-05-2008

OP KaHR a OP ZaSI: Ministerstvá spolupracujú

Dve slovenské ministerstvá sa rozhodli spoločne riadiť dva operačné programy. Cieľom je rozšíriť možnosti žiadateľov o finančný príspevok. Takýto prístup víta aj Európska komisia.