TÉMA: mh

Vonkajšie vzťahy 13-10-2014

Dohoda s USA “nie je spor hodnôt”

Kde sa nedá ísť cestou harmonizácie alebo vzájomného uznávania prichádzajú „kreatívne riešenia,“ hovorí hlavný vyjednávač únie pre európsko-americkú obchodnú dohodu (TTIP).

8 miliónov eur na biomasu a kolektory

Vláda vyčlenila osem miliónov eur na podporu využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

SARIO zbiera od 12. marca do 13. júna 2008 projekty slovenských firiem, ktoré im umožnia prvú účasť na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí a na zahraničných obchodných misiách. Dôraz sa kladie na inovačné technológie.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

INTERREG IVC má od Komisie zelenú, prvá výzva už o 2 dni

11. septembra schválila Komisia ďalší z programov 3. cieľa novej kohéznej politiky venovaný interregionálnej spolupráce a budovaniu sietí. Oproti štyrom regiónom programu Interreg C z rokov 2000-2006 sa nový program stáva celoeurópskym, riadiť sa bude z francúzskeo Lille a prvá výzva sa zverejní 21. septembra 2007.
Podnikanie 19-09-2007

MH SR a SARIO: posledná výzva na podporu priemyselných parkov

Do 19. novembra 2007 sa môžu samosprávy - kraje, mestá i obce uchádzať o zvyšných 150 miliónov na budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu výrobných hál.
Regionálny rozvoj 26-06-2007

Teritoriálna spolupráca posilnená programom INTERACT II

Vo vláde sa dnes rokuje o nadnárodnom programe európskej územnej spolupráce INTERACT II, ktorý bude disponovať 34 mil. eur.
Regionálny rozvoj 25-05-2007

MH SR: Infodeň pre IEE II program EÚ

15. júna je na ministerstve hospodárstva národný informačný deň európskeho komunitárneho programu venovaného energetickej efektívnosti, obnoviteľným zdrojom energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív.