TÉMA: mienka

Budúcnosť EÚ 23-10-2014

Chcú Briti skutočne opustiť EÚ?

Napriek tomu, že sa najsilnejšie britské pravicové strany predháňajú v euroskeptických vyjadreniach, zotrvanie v únii dosiahlo najvyššiu podporu verejnosti za posledných 23 rokov.
Budúcnosť EÚ 28-12-2010

Briti v prieskume podporujú silnú EÚ

Britská verejnosť si podľa prieskumu Fabian Society praje intenzívnejšiu spoluprácu členských krajín EÚ v medzinárodných otázkach. Členstvo v EÚ napriek tomu považuje väčšina za zlú vec.
Slovensko v EP 07-03-2008

Najväčší vplyv v EÚ pripisujú Slováci Európskemu parlamentu

Európsky parlament je vnímaný ako najvplyvnejšia inštitúcia EÚ. Vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu Eurobarometer "Pohľad občanov na Európsky parlament".
Budúcnosť EÚ 25-10-2007

EÚ je spomedzi mocností najpopulárnejšia

Ľudia po celom svete dúfajú, že EÚ bude hrať silnejšiu medzinárodnú rolu. Ten istý výskum taktiež naznačuje, že respondenti vidia v EÚ garanta lepšieho sveta.
Budúcnosť EÚ 24-10-2007

Čo vedia Európania o novej zmluve?

Ako vyplynulo z prieskumu, väčšina ľudí v piatich veľkých krajinách EÚ nevie o novej Lisabonskej zmluve EÚ nič.
Vonkajšie vzťahy 10-05-2007

Postoj európskej verejnosti k vstupu Turecka do EÚ

Ako vlády, tak aj občania sú hlboko rozdelení v otázke pristúpenia Turecka k EÚ. Cieľom výskumu CEPS je pozrieť sa hlbšie na korene týchto postojov a určiť kľúčové faktory určujúce mieru podpory a mieru odporu obyvateľov EÚ k Turecku.

Armáda vo svetle verejnej mienky

Na základe prieskumu verejnej mienky analyzuje autor vzťah slovenskej verejnosti k ozbrojeným silám.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2006

V spolupráci s agentúrou FOCUS sme v dňoch od 6. do 9. septembra 2006 uskutočnili prieskum verejnej mienky na vzorke 1036 respondentov.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2005

Cieľom prieskumu bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na problematiku CSR.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2004

Prieskum mapuje základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.