TÉMA: miestna

Regionálny rozvoj 06-07-2010

Pri zavádzaní EÚ 2020 musia spolupracovať aj lokálni hráči

Je potrebné, aby mali miestni lídri viac slobody vo vytváraní riešení šitých na mieru pri zavádzaní stratégie rastu a zamestnanosti Európa 2020. Tí sa ale tiež musia chopiť zodpovednosti a urobiť tak, povedal v rozhovore pre EurActiv súčasný starosta Amsterdamu Lodewijk Asscher.
Regionálny rozvoj 12-08-2009

Nemecko: municipality chcú kontrolu nad miestnou energetikou

Viaceré nemecké mestá a obce sa snažia získať znovu kontrolu nad výrobou energie. V médiách prebieha diskusia o výhodách municipalít a veľkých energetických firiem.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

Predaj či prenájom majetku obce je v podstate opakom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania. Na jednej strane transakcie stojí predávajúci, teda mesto, a na druhej strane záujemca o kúpu. Pri nakladaní s majetkom obce existuje priestor pre korupciu.